Uudet bisnesmahdollisuudet houkuttavat

27.06.2016

Suomessa ja Euroopassa tulee miettiä ohjauskeinojakin uudelta pohjalta, jos luontoa ja materiaaleja säästävää kiertotaloutta halutaan edistää yhteiskunnan toimin. Nykyiset ohjauskeinot eivät toimi monista eri syistä. Edistäminen on vaikeaa, jos yrityksiä ja kuluttajia ryhdytään yksinomaan rankaisemaan tavoitteiden vastaisesta toiminnasta.

Tällaiseen johtopäätökseen tullaan tuoreessa Pöyryn tekemässä selvityksessä, jossa kartoitettiin erilaisten taloudellisten ohjauskeinojen soveltuvuutta kiertotalouden edistämisessä. Selvitys tehtiin Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimeksiannosta.

–Ilmastonmuutoksen torjuminen ja luonnonvarojen säästäminen ovat synnyttäneet nopeasti kasvavan bisneksen. Tämä on yrityksille kannustin omaehtoiseen uudistumiseen ja uusien innovaatioiden käyttöönottoon. Kyse on suuresta potentiaalista kaikenkokoisille yrityksille, tähdentää asiantuntija Irina Simola EK:sta.

–Jotta kiertotaloudesta saadaan uusi talouden malli ja kasvumoottori, tarvitaan rohkeaa ajattelua ja uudistumiseen kannustavia ohjauskeinoja. Kuten Pöyryn raportissa todetaan, taloutta piristävää vaikutusta ei saada, jos ohjauskeinot perustuvat keppiin ja heikentävät yritysten kilpailukykyä ja kansalaisten ostovoimaa.

Keskustelu kiertotaloudesta jatkuu, sillä ympäristöneuvosto hyväksyi juuri päätelmät EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmasta ja Sitran johdolla Suomeen ollaan laatimassa omaa kiertotalouden toimintaohjelmaa. Kiertotaloudessa pyrkimyksenä on säilyttää tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvo mahdollisimman pitkään ja minimoida jätteen määrä.

Kiertotaloutta edistävät ohjauskeinot vielä ideointiasteella

Hyvin toimivien ohjauskeinojen löytäminen ei ole yksinkertaista. Kiertotalouden edistäminen kansallisin keinoin on vaikeaa, kun samaan aikaan tavoitellaan EU-tason yhtenäistä pelikenttää. Nykyiset ohjauskeinot painottuvat jätteisiin ja energian tuotantoon ja ovat monesti päällekkäisiä. Yksiselitteisiä ja mitattavia kriteereitä esimerkiksi tuotteiden kestävyydestä ja kierrätettävyydestä ei toistaiseksi ole. Lisäksi joitakin keskusteluun nousseita keinoja on jo kokeiltu jossakin, ja niistä on saatettu luopua toimimattomuuden vuoksi.

–Julkiset hankinnat voivat olla merkittävässä roolissa kiertotaloudessa. Uusien innovatiivisten toimintamallien mahdollisuudet menestyä kilpailussa paranevat, jos hankinnoissa voitaisiin esimerkiksi antaa enemmän pisteitä ratkaisuille, joiden elinkaaren aikaiset vaikutukset ympäristöön ovat vähäisimmät, Simola sanoo.

Pöyryn selvityksessä tarkasteltiin taloudellisina ohjauskeinoina mm. erilaisia veroja, maksuja ja rahoitustukia. Selvitys on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla EK arvioi kiertotalouden kehittämiskeinoja. Kokonaisuus valmistuu tulevana syksynä.