Pohjoismainen elinkeinoelämä kirittää kiertotaloutta

16.10.2019

Elinkeinoelämä toivoo EU:n uudelta komissiolta mahdollistavaa ja kannustavaa lainsäädäntöä. Nykysääntelyn pullonkaulat on tarpeen purkaa, jotta kiertotalouden etenemiseen saataisiin vauhtia.

Kiertotalouden edellyttämät politiikkatoimet ovat kärkiteemana Smart and Open Europe -konferenssissa, jota EK on mukana isännöimässä tällä viikolla Brysselissä.  Viemme tilaisuuteen EK:n ja sen pohjoismaisten sisarjärjestöjen yhteiset kiertotalouslinjaukset:

  1. Toteutetaan uutta sääntelyä vasta kun on tarpeen puuttua markkinoiden toimintahäiriöihin ja helpottaa uusien kestävien ratkaisujen kehittämistä.
  2. Kannustetaan yrityksiä tekemään yhteistyötä yli toimialarajojen ja luomaan kiertotalouden edellyttämiä uusia kumppanuuksia.
  3. Edistetään kiertotalous-innovointia julkisten hankintojen ja rahoituksen avulla.
  4. Varmistetaan resurssien älykäs ja kestävä käyttö mm. ratkaisemalla tuote- ja jätelainsäädännön määrittelyongelmat (jäte / resurssi).
  5. Varmistetaan toimivat raaka-ainemarkkinat, joissa ensisijaisia ja toissijaisia ​​raaka-aineita kohdellaan tasavertaisesti.
  6. Hyödynnetään kiertotalouden mahdollisuudet myös maa- ja metsätalouden resursseja viisaasti käyttäen.

Elinkeinoelämän pohjoismaiset keskusjärjestöt näkevät kiertotalouden Euroopan merkittävänä mahdollisuutena. Se edustaa liike-elämän uutta ajattelua, joka tarjoaa ratkaisuja aikamme polttaviin kysymyksiin – ilmastomuutokseen, luonnonvarojen niukkuuteen, väestönkasvun paineisiin ja yhteiskunnan digitalisaatioon.

Vuonna 2015 Euroopan komissio hyväksyi kunnianhimoisen uuden kiertotalouslainsäädännön, jolla haluttiin vauhdittaa yritysten ja kuluttajien siirtymistä resurssien kestävää käyttöä tukevaan kiertotalouteen.

Nyt katseet kohdistuvat EU:n uuteen komissioon. Ursula von der Leyenin työohjelman Green Deal -kokonaisuus sisältää kiertotalouden strategian 2.0-version.  Siinä otetaan tarkasteluun koko arvoketjun laajuudelta tietyt avainalat kuten tekstiilit, liikenne, elintarvikkeet, rakentaminen ja purkaminen.

Tutustu EK:n ja sen sisarjärjestöjen kiertotalouskannanottoon