EK kiittää EU:n aikeita helpottaa pk-yritysten pörssilistautumisia

14.12.2022

EU:n komissio esitti 7.12. nipun toimenpiteitä, joilla se haluaa lisää etenkin pk-yritysten pörssilistautumisia. Listing Act -kokonaisuuteen kuuluu toimia, joilla helpotettaisiin sekä listautumista että listalla olemista.

Ehdotetut toimenpiteet liittyvät mm. esitesääntelyn keventämiseen ja sisäpiirisääntelyn helpottamiseen. Komissio tavoittelee näillä 67 miljoonan euron vuotuisia säästöjä listautumisen kuluihin ja 100 miljoonan kulusäästöjä listalla olemiseen. Esimerkiksi sisäpiirisääntelyä selkiytettäisiin sisäpiiritiedon määritelmää muuttamalla ja sanktioita lieventämällä.

Lisäksi voitaisiin sallia moniääniosakkeiden (multiple-vote share structures) käyttäminen listauduttaessa pk-yritysten kasvumarkkinoille. Komissio uskoo, että tämä voisi lisätä listautumisia jopa 20 prosentilla, kun esimerkiksi omistajayrittäjä voisi säilyttää listautumisessa nykyistä enemmän kontrollia. Lopuksi komissio tavoittelee osake- ja yritystutkimuksen ja -analyysin vahvistamista pk-yritysten näkyvyyden lisäämiseksi.

Asiantuntija Santeri Suominen on seurannut komission valmistelua EK:n Brysselin-toimistossa:

”Vaikka ehdotetut keinot voivat kuulostaa melkoisen teknisiltä, ne tuovat yrityksille konkreettista helpotusta sekä aitoa rahan säästöä. Siksi onkin syytä toivoa uudistuksen toteutuvan vailla tarpeetonta vesitystä. Toki olisimme mieluusti nähneet kunnianhimoisempiakin esityksiä yritysten kasvun vauhdittamiseksi, mutta suunta on joka tapauksessa oikea. ”

Komission ehdotus


Mihin tarvitaan pörssilistautumisia?

Yritykset listaavat osakkeitaan pörssiin kerätäkseen pääomaa liiketoimintansa kasvattamiseen ja kehittämiseen. Sijoittajat puolestaan ostavat listautuvien yritysten osakkeita. Tämä parantaa yritysten pääomanhuoltoa ja tuo niille lisää osakkeenomistajia.

Yhä useampi tavallinen kansalainen omistaa nykyään pörssiyhtiöiden osakkeita joko suoraan esim. osakesäästötilin tai esim. rahastojen kautta. Listautumiset tuovat lisää omistajuutta, kansankapitalismia ja vaurautta Suomeen.

Listautumisia tarvitaan lisää myös vihreän kasvun investointien mahdollistamiseksi ja työllistävien Mittelstand-yritysten synnyttämiseksi Suomeen.