Uusi tutkimus perää monipuolisempaa yrittäjänäkökulmaa politiikan päätöksenteon vaikutusarviointeihin

03.11.2023

Verotuksen, yrityslainsäädännön tai muun elinkeinopolitiikan uudistukset vaikuttavat hyvin eri lailla erityyppisiin yrittäjiin ja yrityksiin. LUT-yliopiston uusi tutkimus tunnistaa keinoja, joilla yrittäjäkentän monimuotoisuus pystyttäisiin paremmin huomioimaan politiikan päätöksenteossa ja lainvalmistelussa.

Pk-sektorin yritysten monimuotoisuutta ei tällä hetkellä tunnisteta riittävällä tarkkuudella, kun lainvalmistelussa tehdään yritysvaikutusten arviointia. Valtakunnallisella Omistajanvaihdosviikolla julkistui 3.11. Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) tutkimus, joka esittää keinoja ongelman ratkaisemiseksi.

Tutkijatohtori Noora Heinon mukaan vaikutusarviointien prosesseja ja menetelmiä tulisi uudistaa siten, että eri yritystyypit ja myös yrittäjätyypit tunnistettaisiin aiempaan monipuolisemmin:

”Suomessa pitäisi kehittää työkalut, joilla päästäisiin pureutumaan tehokkaammin siihen, miten elinkeinopolitiikan päätökset vaikuttavat tavoitteeltaan ja käyttäytymiseltään hyvin erilaisiin yrittäjiin ja heidän firmoihinsa. Tämä erilaisuus liittyy yrityskoon, toimialan ja bisneslogiikan ohella esimerkiksi omistustaustaan ja elinkaaren vaiheeseen. Uudistukset vaikuttavat hyvin eri lailla yksinyrittäjiin, yrittäjävetoisiin työnantajayrityksiin tai vaikkapa sarjayrittäjiin.”

Tähän tutkimus tarjoaa keinoksi muun muassa tietopohjan ja vuorovaikutuksen vahvistamista:

”Vaikutusarvioiden osumatarkkuus paranisi, jos prosessissa hyödynnettäisiin enemmän omistajuus- ja yrittäjyystilastointia, erilaisia yritys- ja yrittäjäpaneeleja sekä ns. pk-yritystestejä. Samoin tulisi parantaa politiikan päättäjien, virkakunnan ja muiden lainvalmistelijoiden yrittäjyysymmärrystä. Tätä edistäisi yritysrajapinnassa tapahtuva koulutus, vuorovaikutus ja tiedonvaihto”, Heino esittää.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen on toiminut tutkimuksen ohjausryhmän vetäjänä:

”Tarve yrittäjä- ja yritysvaikutusarviointien kehittämiselle on huutava. EK:n kyselyn mukaan yli 60 prosenttia yrittäjistä arvioi hallinnollisen taakan lisääntyneen viime vuosina. Hallintotaakka kuormittaa myös lainvalmistelijoita, kun esimerkiksi EU-tason sääntelypaine jatkuvasti kasvaa. Tässä on yhteistyön paikka laajasti sekä politiikan päättäjille, ministeriöiden ja virastojen asiantuntijoille, meille elinkeinoelämän järjestöille ja tietenkin tutkimus- ja korkeakoulukentälle.”

”Myös EU:ssa on lähdetty vahvistamaan yrittäjiä koskevien vaikutusarviointien roolia, kun komissio on hiljattain esittänyt erityisen pk-testin käyttöönottoa kaikissa sääntelyhankkeissa.”

Tutustu LUT-yliopiston toteuttamaan ja TT-säätiön rahoittamaan tutkimukseen:
Yrittäjyyspoliittisen päätöksenteon omistaja- ja yrittäjävaikutusarvioinnin kehittäminen