Uusia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille -EU rahoittamaan innovatiivisten puolustustuotteiden ja -teknologioiden tutkimusta

20.12.2017

EU:n tutkimusrahoitus avaa merkittäviä mahdollisuuksia suomalaiselle puolustusteollisuudelle niin osaamisen kehittämisen kuin liiketoimintaedellytystenkin kannalta. Lisäksi se tukee osaamisen luomista myös kansalliseen tutkimus- ja tiedeyhteisöön.

Osana EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alan vahvistamista on hyväksytty aloite unionin rahoittamasta puolustustutkimuksen valmistelutoimesta (Preparatory Action for Defence Research, PADR).

Projekteja toteutetaan teknologiademonstraattorin, kriittisten puolustusteknologioiden, disruptiivisten teknologioiden, standardoinnin ja yhteensopivuuden sekä teknologiaennakoinnin ja skenaariotarkastelujen kategorioista. Vuoden 2018 työohjelman puitteissa toteutetaan hankkeita mm. järjestelmäpiirin ja laser -teema-alueista. Hankehaut avautuvat vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla.

EU:n puolustustutkimuksen avulla tuetaan eurooppalaista yhteistyötä sekä rajat ylittävää markkinoillepääsyä, eurooppalaisen osaamisen rakentumista sekä eurooppalaisen puolustusteollisuuden kasvu- ja kilpailukyvyn parantumista. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun EU myöntää innovatiivisten puolustustuotteiden ja -teknologioiden tutkimusyhteistyöhön rahoitusta talousarviostaan. Näin pohjustetaan myös laajempaa EU:n puolustustutkimusohjelmaa (European Defence Research Program, EDRP) vuodesta 2021 eteenpäin. Tämän toteutuessa EU:sta tulee yksi Euroopan suurimmista puolustusalan tutkimuksen investoijista noin 500 miljoonan euron vuosittaisella budjetilla.

Myös Suomen puolustusministeriö pitää tärkeänä, että tieto kotimaisille yrityksille tarjoutuvasta mahdollisuudesta puolustustutkimuksen alueella, leviää laaja-alaisesti, myös Suomen kansallisen puolustuskyvyn kehittämistä tukevilla alueilla.