Valtaosa kansasta vastustaa palkkojen pakkojulkisuutta

Kaksi kolmasosaa (66 prosenttia) työikäisistä kansalaisista vastustaa sitä, että heidän työkavereillaan olisi oikeus saada tieto heidän palkkansa suuruudesta ilman heidän suostumustaan. Tämä selviää Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Taloustutkimuksella teettämästä selvityksestä.

Selvityksessä kysyttiin yli 1500 työikäiseltä, tulisiko hänen työkavereillaan olla oikeus saada ilman hänen suostumustaan työnantajalta tarkka tieto hänen palkkansa suuruudesta. Peräti kaksi viidesosaa (39 prosenttia) vastaajista oli tällaisesta pakollisesta palkka-avoimuudesta täysin eri mieltä. Noin neljännes (27 prosenttia) vastaajista oli jokseenkin eri mieltä. Vain kymmenesosa (9 prosenttia) oli täysin samaa mieltä siitä, että työkavereilla tulisi olla oikeus saada tieto heidän palkkansa suuruudesta.

Naiset vastustivat pakollista palkka-avoimuutta vähän useammin kuin miehet (naiset 69 prosenttia, miehet 64 prosenttia).

STM:n asettamassa työryhmässä valmistellaan tällä hetkellä erilaisia vaihtoehtoja palkka-avoimuuden lisäämiselle lakiin säädettävällä pakolla.

– Taloustutkimuksen selvityksen tulokset antavat selkeän viestin poliittisille päättäjille ja virkamiehille: kansalaiset eivät halua työkavereilleen oikeutta tietää heidän palkkojaan, EK:n asiantuntija Katja Leppänen toteaa.

Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden kannattajista suuri enemmistö vastusti pakollista palkka-avoimuutta (67 – 86 prosenttia puolueesta riippuen). Poikkeuksena olivat vain vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat, joissa vastustajia oli vähemmän (vihreät 52 prosenttia, vasemmistoliitto 43 prosenttia).

Näin selvitys tehtiin:

Taloustutkimus haastatteli 1525:tä työikäistä kansalaista (18-64 -vuotiaat) 25.-28.1.2019. Menetelmänä oli internetpaneeli. Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi. Virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.