Vastuullisuus näyttäytyy yrityksissä monessa muodossa

16.03.2015

Sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden teemat ovat nousseet viime aikoina pinnalle varsinkin kansainvälisissä suomalaisyrityksissä.

Yritysten vastuullisuus tulee tänä päivänä esiin useissa yhteyksissä. Puhutaan yritysvastuusta, bisnesetiikasta, kestävän kehityksen mukaisista liiketoimista…

– Vastuullinen yritystoiminta on laaja käsite, ja se ymmärretään monin eri tavoin sen mukaan, keneltä asiaa kysytään, EK:n asiantuntija Tuuli Mäkelä sanoo.

Vastuullisuuden alle mahtuu useita aiheita, jotka koskettavat yrityksen liiketoimintaa. Yritykset painottavat niitä eri tavoin riippuen siitä, mitä ne näkevät olennaisiksi omalle liiketoiminnalleen.

Tuuli Mäkelä vertaa vastuullisuutta amebaan.

– Vastuullisuus muotoutuu yrityksen omien tavoitteiden, sidosryhmien odotusten ja myös yrityksiin kohdistuvan yhteiskunnallisen ilmapiiriin kokonaisuudesta. Se on erimuotoista eri yrityksissä.

Ympäristövastuu vakiintunut osaksi yritysten toimintaa

Monet yritysvastuu-sateenvarjon alle luettavat asiat, kuten työelämään tai ympäristöön liittyvät kysymykset, kuuluvat Suomessa ja EU:ssa vahvasti sääntelyn piiriin. Niistä on tullut osa yritysten vakiintunutta toimintaa eivätkä varsinkaan pk-yritykset aina välttämättä edes miellä niiden kuuluvan erilliselle ”vastuullisuusagendalle”.

Vastuu ympäristöstä kuuluu kiinteästi yritysten toimintaa, ja yritykset pyrkivät minimoimaan toimintansa vaikutukset ympäristöön.

Sosiaalisen ja taloudellisen vastuun teemat ovatkin nousseet viime vuosina enemmän pinnalle erityisesti globaalisti toimivissa suuryrityksissä.

– Tapetilla ovat esimerkiksi verojen maksaminen, ihmisoikeudet sekä toimitusketjujen hallinta.

Tuuli Mäkelän mukaan yritykset kohtaavat näissä teemoissa suuria eroja eri maissa ja joillakin kohdemarkkinoilla toimintaympäristö voi olla erittäin haasteellinen tai suorastaan heikko.

Kuva: 123rf.com