Vastuullisuus yritysten agendalla – EK tarjoaa vinkkejä

01.10.2019

Vastuullisuus on yksi päivän polttavista keskustelunaiheista. Yritysten vastuullisuuteen liittyy tänä päivänä suuri määrä erilaisia odotuksia ja vaatimuksia. Vastuullisuus onkin yhä voimakkaammin elinkeinoelämän agendalla: kaksi kolmasosaa EK:n jäsenyrityksistä näkee vastuullisuudella ja kestävällä kehityksellä kasvavan tai suuren merkityksen liiketoiminnalleen nyt ja tulevaisuudessa.

EK on julkaissut Vastuullisuuden suunnannäyttäjät -julkaisun, joka sisältää käytännön työkaluja ja esimerkkejä yritysvastuun johtamiseen. Raportti on kohdistettu erityisesti vastuullisuustyötään käynnistäville ja sitä kehittäville yrityksille. Julkaisu sisältää neljä vastuullisen yrityksen ”arkkityyppiä” eli toimintamallia, jotka kuvaavat yritysten monenlaisia tapoja toteuttaa vastuullisuutta sekä tarjoaa näkökulmia yrityksen oman vastuullisuustarkastelun tueksi. Raportissa esitellään myös eri toimialojen yritysvaikuttajien näkemyksiä ja vinkkejä vastuullisuuden johtamiseen yrityksissä.

EK:n sivuilla julkaistun vastuullisuusbotin esittämien kysymysten avulla yrityksen johto ja työntekijät voivat hahmottaa yrityksen vastuullisuustoimia raportissa esitettyjen toimintamallien valossa.

EK:n Vastuullisuus-sivusto