Vastuullisuus

Vastuullisuus on yksi päivän polttavista keskustelunaiheista niin yritysten, päätöksentekijöiden kuin koko yhteiskunnankin keskuudessa.

Yritysten vastuullisuuteen liittyy suuri määrä erilaisia odotuksia ja vaatimuksia. Vastuullisuus on myös yhä voimakkaammin yritysten agendalla: EK:n jäsenyrityksistä kaksi kolmasosaa näkee vastuullisuudella ja kestävällä kehityksellä kasvavan tai suuren merkityksen liiketoiminnalleen nyt ja tulevaisuudessa.

Jokaisella yrityksellä on mahdollisuus valita oma tapansa toimia vastuullisesti, luonnollisesti lainsäädännön ja muun normiston rajoissa.

Tämä sivusto tarjoaa näkökulmia ja käytännönläheisiä eväitä vastuullisuuden edistämiseen niin vastuullisuustyötään käynnistäville kuin sitä kehittäville yrityksille. Tutustu seuraaviin työkaluihin ja esimerkkeihin: