Finanssiala sitoutuu maailmanlaajuisiin luontotavoitteisiin – Kansainväliset huiput koolla Helsingissä

20.11.2023

Finanssiala valmistelee yhdessä jäsenyhtiöidensä kanssa alan luontositoumuksen ja sopii mittareista, joilla kerätään yhteen ja kuvataan alan luontokadon vastaisia toimia vuosina 2024–2028. Luontokato on aiheena Helsingissä 20.11.2023 järjestettävässä finanssialan luontohuippukokouksessa, The Finnish Finance Nature Summitissa.

Ihmisen toiminta on aiheuttanut luonnon monimuotoisuuden hupenemisen ennennäkemättömällä nopeudella ja laajuudella. Finanssialan yhtiöillä, kuten pankeilla, vakuutusyhtiöillä ja sijoittajilla, on keskeinen rooli yritysten kasvun rahoittajina ja liiketoiminnan riskien vakuuttajina. Rahoitus- ja vakuutuspäätöksiin tarvitaan ymmärrystä ja tietoa luontoriskeistä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

”Haluamme tuoda läpinäkyvästi ja avoimesti esiin työn, jota jäsenyhtiöissämme tehdään. Näin voimme kirittää myös muiden alojen toimijoita huomioimaan luonnon monimuotoisuutta yhä enemmän omalla sektorillaan”, kertoo Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.

Finanssiala ry:n hallitus on linjannut tukevansa toimenpiteitä, joilla edistetään Kunmingin-Montrealin maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuskehyksen tavoitteiden toteutumista. FA lähtee valmistelemaan yhdessä jäsenyhtiöidensä kanssa finanssialan luontositoumusta ja sopii mittareista, joilla kerätään yhteen ja kuvataan alan luontokadon vastaisia toimia vuosina 2024–2028.

Finanssitoimiala haluaa olla mukana ratkaisemassa luontokriisiä, mutta isoon muutokseen tarvitaan mukaan talouden koko arvoketju. Onnistuminen edellyttää paitsi tietopohjan ja työkalujen kehitystä, myös selkeää ja kannustavaa sääntely-ympäristöä.

”Kun muiden toimialojen yritykset tunnistavat entistä paremmin haitalliset vaikutuksensa luontoon ja raportoivat niistä, on myös finanssialan yritysten mahdollista esimerkiksi luopua sijoituksista, joihin liittyy liian isoja luontoriskejä ja sen sijaan suunnata rahavirtoja luontoa vahvistavaan liiketoimintaan”, Ahosniemi kertoo.

Monimuotoinen luonto turvaa talouden perustan

Ihmiskunta on vaurastunut viime vuosikymmeninä ennennäkemättömällä tavalla. Se on kuitenkin tapahtunut luonnon kustannuksella.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa, että taloutemme on riippuvainen luonnosta, ja nopeasti etenevä luontokato muodostaa mittavia riskejä taloudelle ja liiketoiminnalle.

”Suomalainen elinkeinoelämä on herännyt luontokadon uhkakuviin, mikä näkyy esimerkiksi eri toimialojen laatimissa biodiversiteettitiekartoissa. Yrityskentällä tiedostetaan, että luontokato ja sen torjuminen tulevat vaikuttamaan kasvavassa määrin yritysten liiketoimintaan ja menestykseen. Seuraavaksi täytyy löytää keinot kääntää luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen kilpailueduksi ja kasvun lähteeksi suomalaisille yrityksille, ja tässä tarvitaan paitsi datan ja työkalujen kehitystä, myös kannustavaa politiikkaympäristöä”, Häkämies sanoo.

”Luonto on tärkein pääomamme. Kun pidämme huolta sen arvosta, turvaamme taloutemme perustan ja yritysten mahdollisuudet menestyä”, painottaa Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen.

Luontokato onkin noussut nopeasti yritysten asialistalla maailmanlaajuisesti. Käyttöön on tullut uusia työkaluja, joiden avulla yritykset voivat arvioida esimerkiksi liiketoimintansa luontovaikutuksia ja -riskejä sekä luonnon vahvistamiseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Yksi työkaluista on hiljattain julkistettu raportointikehys TNFD, joka antaa sijoittajille mahdollisuuden suunnata yksityisiä rahavirtoja yrityksiin, joiden toiminta on luontoa vahvistavaa.

Kansainväliset huiput koolla Helsingissä

Luontokato on aiheena maanantaina 20.11.2023 Helsingissä järjestettävässä finanssialan luontohuippukokouksessa, The Finnish Finance Nature Summitissa. Korkean tason tapahtuman tavoitteena on tuoda luonnon monimuotoisuuden turvaaminen finanssialan päätöksenteon ytimeen.

Pörssitalolla järjestettävän kutsuvierastilaisuuden pääpuhujia ovat yhdysvaltalaisen suurpankin J.P. Morganin kestävän sijoittamisen maailmanlaajuinen johtaja Jennifer Wu, Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) -raportointikehyksen johtaja Emily McKenzie, kestävän rahoituksen johtava neuvonantaja Eila Kreivi Euroopan investointipankista sekä kestävän rahoituksen johtaja Marc Reinke Hollannin keskuspankista. Tilaisuuden avaa pääministeri Petteri Orpo. Kotimaisia puhujia ovat myös ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ja Suomen Pankin pääjohtajan sijainen Marja Nykänen.

Tapahtuman järjestävät yhdessä Finanssiala ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.