Arno Ahosniemi: Vihreä siirtymä on rahoitusalan suurimpia megatrendejä

19.09.2023

Finanssialan toimijat ovat keskeisessä roolissa ilmastokriisin hillitsemisessä sekä luontokadon pysäyttämisessä. Rahalla ja sen kanavoitumisella on suuri merkitys ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja sekä kuluttajat että sijoittajat ohjaavat finanssialaa kohti vihreää siirtymää. Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi näkee, että vihreä siirtymä on keskeisimpiä asioita, joita uuden hallituksen tulee toteuttaa.

Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi: mitkä tekijät ovat ohjanneet finanssialaa kohti vihreää siirtymää ja millainen rooli finanssialalla on vihreän siirtymän toteuttamisessa?

Vihreä siirtymä on isoimpia megatrendejä, mitä rahoitusalalla on nähty. Kuluttaja on ollut suurin yksittäinen tekijä, joka on ohjannut toimialaamme kohti vihreää siirtymää. Kuluttajat ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta ja he haluavat nähdä niin teollisuudelta, palveluilta kuin myös koko yhteiskunnalta tekoja, joilla ilmastonmuutoksen luomia haasteita ratkaistaan. Koskaan ei tule aliarvioida kuluttajan voimaa.

Vihreä siirtymä on finanssialalle suuri bisnesmahdollisuus. Finanssialan rooli vihreässä siirtymässä on kolmiosainen: finanssiala rahoittaa erilaisia hankkeita, toimii sijoittajana sekä vakuuttajana.

Mitä konkreettisia toimia toimialaliittonne on tehnyt vihreän siirtymän edistämiseksi?

Finanssiala ry:n tehtävä on pitää yllä keskustelua vihreästä siirtymästä ja vastuullisesta sijoittamisesta. Olemme liittona tuoneet esille, mitä vaihtoehtoja vastuullisen sijoittamisen osalta löytyy. Meidän jäsenyrityksistämme esimerkiksi työeläkeyhtiöt ovat hyvin keskeisessä roolissa vihreän siirtymän toteuttamisessa.

EU-komissio perusti vuonna 2016 korkean tason työryhmän, jonka tavoitteena oli pohtia, miten rahoitustoimiala pystyisi hillitsemään ilmastonmuutosta. Finanssiala ry:llä oli työryhmässä oma edustaja, joka oli myös ainoa pohjoismainen edustaja. Varmasti liittomme suurin saavutus vihreän siirtymän edistämisessä on ollut tähän työryhmään osallistuminen, sillä sitä kautta pääsimme vaikuttamaan Euroopan unionin kantaan.

Minkälaisia esimerkkejä vihreän siirtymän toteuttamisesta toimialaltanne löytyy?

Konkreettiset esimerkit liittyvät rahoitukseen ja vakuuttamiseen. Vastuullinen sijoittaminen on keskeisin esimerkki vihreän siirtymän toteuttamisesta. Myös vastuullisen sijoittamisen julkituominen ja raportoiminen on keskeistä. Lisäksi meidän toimialamme yhtiöt rahoittavat monia vihreään siirtymään liittyviä hankkeita, joita Suomessa tällä hetkellä tehdään. Esimerkiksi suuret investoinnit tuulivoimaan ovat merkittäviä rahoituksen kohteita. Myös vihreät joukkovelkakirjalainat, joita lanseerataan ovat hyvä esimerkki finanssialan vihreän siirtymän toteuttamisesta.

Mitä toivotte uudelta hallitukselta liittyen vihreään siirtymään?

Vihreä siirtymä on keskeisimpiä asioita, joita uudella hallituksella on toteutettavanaan. Toivomme, että nyt ei paineta jarrua eikä vesitetä vihreään siirtymään liittyviä asioita. Hallituksella ja virkamiehillä on keskeinen rooli siinä, että sääntely pysyy mahdollisimman selkeänä ja johdonmukaisena. Tämä nopeuttaa vihreään siirtymään liittyvien asioiden eteenpäin viemistä. Toivomme, että ilmastonmuutokseen ja vihreään siirtymään liittyvät tosiasiat ymmärretään ja niitä viedään eteenpäin hallituskauden aikana.