Prevex Oy: Asiakkaiden vastuullisuusvaatimukset kasvavat B-to-B-markkinassa

25.10.2023

Vastuullisuutta koskevat vaatimukset ja kriteerit heijastuvat yhä konkreettisemmin koko toimitusketjuun – ja sitä kautta myös pk-sektoria edustaviin alihankkijoihin. Toimitusjohtaja Marko Nylund valottaa Prevex Oy:n keinoja vastata haasteeseen.

EK:ssa toimii pk-sektorin vastuullisuuskysymyksiin pureutuva työryhmä, johon kuuluu 16 yritystä eri toimialoilta. Yksi niistä on Uusikaarlepyyssä sijaitseva Prevex Oy. Kyseessä on yksi maailman harvoista yhtiöistä, joka on erikoistunut keittiöiden ja kylpyhuoneiden vesilukkoihin. Prevexin asiakkaat ovat johtavia keittiö- ja kylpyhuonevalmistajia, joiden kautta Suomessa valmistetut vesilukot lähtevät kotimaan ohella eri puolille Eurooppaa.

Vastuullisuuden rima nousee myös B-to-B-liiketoiminnassa, kun yritysasiakkaat asettavat yhä korkeampia vaatimuksia omille pk-sektorin kumppaneilleen. Marko Nylund, tunnistaako Prevex tämän ilmiön?

Ehdottomasti. Vastuullisuusdatan läpinäkyvyyttä ja raportointia koskevat vaateet ovat tästä hyvä esimerkki. Vaatimukset kasvavat ja prosessit kehittyvät entistä systemaattisempaan suuntaan. Varsinkin isot asiakkaat pyytävät tietoja erityisen vuosikellon mukaisesti, mutta myös pienemmät päämiehet liikkuvat samaan suuntaan.

Kuinka olette vastanneet tähän haasteeseen?

Vaativat asiakkaat ovat erinomainen kirittäjä, joka kannustaa meitä panostamaan entistä enemmän esimerkiksi ympäristövaikutuksen johtamiseen. Näemme sen keinona luoda konkreettista kilpailuetua Prevexille.

Pyrimme ottamaan jatkuvasti lisää etunojaa vastuullisuudessa. Pari vuotta sitten päätimme, että emme pelkästään reagoi pakon edessä, vaan etenemme entistä proaktiivisemmin ja etupainotteisemmin. Tämä on tarkoittanut oman osaamisen, resurssoinnin ja prosessien vahvistamista esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Sen johdosta Prevexillä on läpiviety monenlaista tuotekehitystä ja tuotannon uudistamista.

Millainen on henkilöstön rooli vastuullisuustyössä?

Omat työntekijät ovat aivan keskiössä, jotta vastuullisuusstrategia saadaan vietyä arjen toimintaan. Meillä ajatellaan, että myyjät ovat Prevexin suurlähettiläitä tuolla markkinoilla ja siksi heitä huomioidaan erityisellä tavalla myös vastuullisuutta koskevassa koulutuksessa ja sitouttamisessa.

Anna pari vinkkiä pk-sektorin yrityksille, jotka ovat vasta lähtemässä liikkeelle!

Kannattaa aloittaa ajoissa. Mikäli toimii ainoastaan reaktiivisesti, ei tule pysymään mukana. Eritoten pitkän tähtäimen investointeihin pitää varautua hyvissä ajoin.

Vastuullisuus täytyy saada osaksi yrityksen kokonaisstrategiaa – se ei voi olla vain yksittäisen toiminnon prioriteetti. Toimitusjohtajan ja koko johtoryhmän pitää seistä vastuullisuustyön takana.

Ensimmäinen hyödyllinen askel on alkukartoitus. Mikä on vastuullisuuden nykytila, mitä kannattaisi kehittää ja millaisia tavoitteita pitäisi kehitystyölle asettaa. Siitä työ lähtee luonnostaan liikkeelle!