Mika Aalto: Kaikki vastuullisuusteot vievät Kemianteollisuutta eteenpäin

13.09.2023

Kemianteollisuus on työskennellyt vastuullisuuden eteen jo vuosikymmeniä. Kemianteollisuuden yritykset pyrkivät kohti hiilineutraaliutta sekä hiilijalanjälkeä pienentämällä että hiilikädenjälkeä kasvattamalla. Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Mika Aalto näkee kemian alan tarjoavan ratkaisuja suuriin globaaleihin ongelmiin kuten ilmastonmuutokseen, ja Kemianteollisuuden tavoitteena onkin olla luontopositiivinen toimija vuonna 2045.

Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Mika Aalto: milloin toimialallanne on herätty vihreään siirtymään ja millaisena bisnesmahdollisuutena vihreä siirtymä nähdään Kemianteollisuudessa?

Vastuullisuus on ollut osa meidän toimialamme dna:ta jo pitkään. Meidän yritystemme omaehtoisen vastuullisuustyön ohjelma Responsible Care täytti viime vuonna 30 vuotta. Vastuullisuustyötä on siis tehty Kemianteollisuudessa jo todella pitkällä aikajänteellä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 lisäsi vauhtia vihreän siirtymän toimiin, sillä energian hinta nousi ja tuli tärkeäksi keksiä vaihtoehtoisia energianlähteitä sekä tehostaa energian käyttöä.

Vihreä siirtymä luo yrityksille mahdollisuuksia pienentää kustannuksiaan, kun kehitetään sellaisia prosesseja, jotka säästävät energiaa ja materiaaleja. Tätä kautta liiketoiminnan kannattavuutta saadaan paremmaksi. Lisäksi me Kemianteollisuudessa sanomme, että kemia tuo ratkaisuja suuriin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, vähäpäästöisen energian tarpeeseen, energian tuotantoon ja varastointiin. Kun me tuotamme ratkaisuja Suomessa meidän kotimaamme ongelmiin, niin samalla meidän alan yrityksille avautuu aivan selkeä kasvun ja kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuus.

Mitä konkreettisia toimia Kemianteollisuus on tehnyt vihreän siirtymän edistämiseksi?

Liittomme suurin saavutus vihreään siirtymään liittyen on ollut hiilineutraaliustiekartta, jonka teimme vuosina 2019–2020. Käynnistimme tiekarttatyön jo ennen kuin se oli silloisen hallituksen hallitusohjelmassa. Tästä näkökulmasta olemme olleet liittona edelläkävijä.

Olen myös todella ylpeä meidän yrityksistämme, jotka tekevät joka päivä pieniä ja suuria tekoja sen eteen, että vihreä siirtymä etenee. Kaikki vastuullisuusteot vievät myös samalla toimialaamme eteenpäin.

Minkälaisia esimerkkejä vihreän siirtymän toteutuksista toimialaltanne löytyy?

Kemianteollisuuden verkkosivuilla on laaja kokoelma erilaisia esimerkkejä vihreän siirtymän toteuttamisesta. Esimerkkinä voisin mainita Kiillon tehtaan Lempäälässä, joka lämpenee hukkalämmöllä. Hukkalämpöä hyödyntämällä voidaan säästää energiaa.

Toisena esimerkkinä toimii Roalin entsyymitehdas, jota viilennetään ulkoilmalla. Suomalainen ilmasto on viileämpi kuin muualla ja me voimme säästää energiaa sillä, että hyödynnämme viileyden voimavarana.

Kolmantena esimerkkinä nostan esille Nesteen uusiutuvan dieselin eli My diesel -nimellä myytävän polttoaineen. Tämä diesel pyrkii vähentämään autoilijan päästöjä jopa 90 prosenttia.

Mitä toivotte tulevalta hallitukselta liittyen vihreään siirtymään?

Me Kemianteollisuudessa toivomme, että hallitus toteuttaa parlamentaarisen TKI-työryhmän tavoitteita. Samalla, kun me otamme käyttöön niitä teknologioita, jotka ovat jo nyt valmiina, meidän täytyy myös kehittää lisää uuden sukupolven teknologioita, jotka edistävät vihreää siirtymää.

Samaan aikaan entistä tärkeämpää on, että luvitusprosessit saadaan kuntoon. Luvitusprosessit tulee saada tuottamaan ennakoitavia lopputuloksia, jolloin yritykset pääsevät investoimaan tänne Suomeen uusimmilla sekä ympäristö- ja ilmastoystävällisimmillä teknologioilla.

Hiilineutraalius vaatii mittavia investointeja, joiden sisältämien teknologisten ja kaupallisten riskien jakamiseen tarvitaan myös valtiolta panostuksia pitkäjänteisesti – nykyisen RRF-rahoituksen (EU:n elpymisvälinerahoitus) jatkoksi.

Jotta hiilineutraaliustavoitteet on mahdollista saavuttaa, Suomeen tulee luoda teollisuuden uudistumista tukeva investointiohjelma. Siitä tulisi rahoittaa teollisuutta uudistavia, kilpailukykyä parantavia ja vähähiilisyyttä edistäviä investointihankkeita. Teollisilla investoinneilla on tyypillisesti vuosikymmenien pituinen elinkaari, jolloin työllisyyteen, talouteen ja hyvinvointiin liittyvät vaikutukset kantavat jopa vuosikymmeniä.