Venäläisten kauppakumppanien viisumimenettelyjä helpotettava EU:ssa

31.05.2012

EU:n tulee hyödyntää tehokkaasti Venäjän potentiaali kasvun lähteenä. Viisuminsaannin helpottaminen on konkreettinen keino sujuvoittaa kauppaa ja investointeja. Sama koskee muita Itä-Euroopan maita.

Saksan, Ranskan, Tanskan, Italian, Puolan ja Suomen keskeiset elinkeinoelämän järjestöt julkaisivat tänään yhteisen kannanoton Venäjän ja muiden Itä-Euroopan maiden liike-elämän edustajien viisuminsaannin helpottamisesta.  Viisumimenettely aiheuttaa vuosittain satojen miljoonien kulut yrityksille ja vaikeuttaa investointipäätöksiä.

Lausunnossa kiirehditään neuvottelujen saattamista päätökseen vastavuoroisista viisumihelpotuksista liike-elämän edustajille Venäjän, Ukrainan ja Moldovan kanssa sekä neuvottelujen käynnistämistä viisumihelpotuksista Georgian, Armenian, Azerbaidzhanin, Turkin ja Kazakstanin kanssa. Lisäksi järjestöt toivovat nykyisten viisumihelpotussopimusten tarjoamien mahdollisuuksien maksimaalista hyödyntämistä mm. siirtymällä entistä enemmän monivuotisten viisumien myöntämiseen ja käsittelyaikojen lyhentämiseen.

Vaikka yhteislausunto käsittelee vain liike-elämän edustajien viisuminsaantia, pitää EK tärkeänä kaikkien kansalaisten viisuminsaannin helpottamista.

Lausunto kokonaisuudessaan:
Growth beyond Borders: A Common Position on Business Visa Liberalisation with Russia and Eastern Europe

Lehdistötiedote:
Economic Growth instead of visa-barriers – Common Position of European Business Associations