Viikon kysymys: Mikä kumman kestävyysvaje?

16.09.2015

Suomen julkinen talous uhkaa ylivelkaantua rajusti, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Sen suuruus on noin 10 mrd euroa eli noin 5 prosenttia BKT:sta. Tämä verran julkista taloutta pitäisi sopeuttaa, jotta se olisi pitkällä aikavälillä tasapainossa.

Kestävyysvaje johtuu julkisten palvelujen heikosta tuottavuuskehityksestä sekä siitä, että sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat alkavat ensi vuosikymmenen lopulla tarvita yhä enemmän hoivaa ja muita terveyspalveluja.

Tilannetta kärjistää se, että heikon taloudellisen tilanteen takia valtio ja kunnat ovat jo nyt alkaneet voimakkaasti velkaantua.

Keskiviikon taloustärpit: