Vuosilomalakiin on tulossa muutoksia

04.04.2013

Eduskunta on hyväksynyt vuosilomalain muutokset, jotka koskevat vuosiloman aikaista sairastumista sekä lomapalkan laskentaa.

Vuosilomalaissa on ollut sääntö, jonka mukaan vuosiloma kuluu sairastumisesta huolimatta seitsemän päivän ajan. Jos sairaus on jatkunut tätä pitempään, työntekijällä on ollut oikeus siirtää loman loppuosa myöhempään ajankohtaan. Tämä sääntö on nyt kumottu. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijällä on oikeus saada loma siirretyksi ensimmäisestä sairauspäivästä alkaen. Lainmuutos tulee voimaan 1.10.2013, joten se ei koske vielä tulevan kesän lomia.

Toinen muutos koskee kuukausipalkkaisten työntekijöiden lomapalkan laskentaa. Kuukausipalkkaisen lomapalkka on tähän asti määräytynyt aina loman alkamishetken mukaan. Jos henkilö on esimerkiksi siirtynyt osa-aikaeläkkeelle ennen loman alkamista, hän on saanut lomapalkkanaan osa-aikatyön palkan, vaikka loma olisi ansaittu kokoaikatyöntekijänä. Laki muuttuu nyt niin, että lomapalkka vastaa loman ansainta-ajan palkkaa. Lainmuutos toimii kumpaankin suuntaan. Jos loma on ansaittu osa-aikatyöntekijänä, myös lomapalkka maksetaan osa-aikatyön perusteella, vaikka työntekijä olisi myöhemmin siirtynyt kokoaikatyöhön.

Myöskään vuosilomapalkkaa koskeva lainmuutos ei koske vielä tulevan kesän lomia. Uusia laskentasääntöjä sovelletaan vuosilomiin, jotka kertyvät 1.4.2013 alkavalta lomanmääräytymisvuodelta.

Lakimuutosten voimaantulo edellyttää vielä sitä, että tasavallan presidentti vahvistaa lait.

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä
puh. 040 7032977
etunimi.sukunimi@ek.fi

Vuosilomalain muutokset, katso ppt-esitys (pdf, päivitetty 30.8.2013)