Yhden luukun ympäristöluvitukselle vihreää valoa

Ympäristöministeriö on julkaissut väliraportin siitä, kuinka ympäristöä koskevia lupamenettelyjä voitaisiin sujuvoittaa siirtymällä yhden luukun asiointiin. EK uskoo yhden luukun nopeuttavan investointien toteutumista.

Väliraportilla haetaan ratkaisuja siihen, kuinka hoitaa paremmin peräkkäisiä, pitkäkestoisia ja osin päällekkäisiä infra- ja ympäristölupienviranomaisprosesseja. Siinä päädytään seuraaviin alustaviin tuloksiin:

  • Osa nykyään erillistä viranomaispäätöksistä tulisi yhdistää samaan menettelyyn. Tämä koskisi ainakin ympäristö-, vesitalous-, kemikaali- ja luonnonsuojelulain mukaisia lupia sekä hankkeen ympäristövaikutusten arviointia.
  • Lisäksi monia muita tarvittavia lupia voitaisiin koota samaan kokonaisuuteen löyhemmällä koordinoinnilla.
  • Sijoituspaikkaa koskevat kysymykset ratkaistaisiin jatkossa nykyistä sitovammin kaavoituksessa.
  • Toimivaltaisten viranomaisten määrää ehdotetaan vähennettävän.

Yritysten näkökulmasta yhden luukun mallilla tavoitellaan säädösten sujuvoittamista, byrokratian vähentämistä sekä käyttäjäystävällisyyttä ja asiakaspalvelua. Samalla huolehditaan siitä, että korkea ympäristönsuojelun taso säilytetään tai sitä jopa parannetaan.

Elinkeinoelämän näkökulmasta hanke toteutuessaan helpottaisi ja nopeuttaisi investointien toteutumista ja tekisi Suomesta houkuttelevamman investointiympäristön, arvioi EK:n asiantuntija Satu Räsänen:

–Onnistuessaan hanke helpottaa luvanhakijaa mm. siksi, että kaikki tarvittavat luvat saataisiin vireille yhden sähköisen portaalin kautta. Näin ollen uudistukset toimisivat lähtökohtana myös lupa-asioita koskevalle sähköiselle järjestelmälle.

EK on ajanut ponnekkaasti infra- ja ympäristöluvituksen ja siihen liittyvien viranomaisprosessien sujuvoittamista. Se on mm. teettänyt selvityksen, kuinka ne voitaisiin koota sähköiseen e-lupajärjestelmään.

Ympäristöministeriö toivoo väliraportista runsaasti palautetta. Tutustu raporttiin ja anna palautetta.