YK:n ilmastokokoukselta tarvitaan askelia eteenpäin vaikeissa olosuhteissa

07.11.2022

Johtava asiantuntijamme Janne Peljo seuraa YK:n ilmastokokousta myös paikan päällä Egyptissä 13. -17.11.  Peljon mukaan kokouksen isoimmat kysymykset liittyvät siihen, saadaanko kurottua umpeen ns. päästökuilua eli eroa Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden ja niiden saavuttamiseen vaadittavien toimien välillä.

Elinkeinoelämä on vahvasti sitoutunut Pariisin sopimuksen tavoitteisiin, ja toivoo neuvotteluista vahvoja askeleita eteenpäin päästökuilun kiinni kuromiseksi. Lisäksi ilmastotoimien vauhdittamiseksi tarvittaisiin  kansainvälisten päästöyksiköiden markkinoiden pelisääntöjen kirkastamista, arvioi Janne Peljo.

”Vuosi sitten Glasgow’n ilmastokokouksessa päästiin sopuun markkinamekanismista, jonka avulla voidaan toteuttaa päästövähennyksiä joustavasti maiden rajat ylittäen. Tätä koskevat tarkemmat pelisäännöt pitäisi saada Egyptissä sovittua ja täsmennettyä.”

Tärkeää olisi päästä sopuun myös kehittyville maille ohjattavasta ilmastorahoituksesta, joka nousee kokouksen keskeiseksi kysymykseksi. Aiemmin on sitouduttu 100 mrd dollarin rahoitukseen, mutta siihen ei ole käytännössä päästy.

Janne Peljo seuraa myös tiiviisti erilaisia yksityisen sektorin, kolmannen sektorin ja valtiotason aloitteita, jotka eivät ole osa virallisia neuvotteluita mutta joilla on merkittävä vaikutus päästöihin ja markkinoiden kehitykseen. Tärkeitä aloitteita liittyy esimerkiksi vähäpäästöiseen teollisuuteen ja liikenteeseen, metaanipäästöjen rajoittamiseen ja metsäkadon pysäyttämiseen.

EK myös järjestää yhteistyössä Climate Leadership Coalitionin, Sitran ja Ympäristöministeriön kanssa kokouksen yhteydessä Egyptissä tapahtumia, joissa pureudutaan suomalaisen teollisuuden vähähiilitiekarttoihin, vihreän kasvun mahdollisuuksiin ja hiilikädenjälkeen.