Yrittäjän päivänä 5.9. juhlitaan myös pk-sektorin työnantajia

Nyt on aika vauhdittaa uudistuksia, joilla yrittäminen ja työllistäminen tehdään Suomessa nykyistä helpommaksi, joustavammaksi ja riskittömämmäksi.

Tänään 5.9 vietetään jälleen valtakunnallista Yrittäjän päivää, jolloin liput kohoavat salkoihin kaikkien maamme yrittäjien kunniaksi. EK isännöi viime vuonna Yrittäjän päivän päätapahtumaa Suomen 100-vuotistaipaleen tunnelmissa ja tänä vuonna ohjaksiin on tarttunut K-kauppiasliitto. Vuoden 2018 juhlateemana on yrittäjyyden inhimilliset puolet eli esimerkiksi se, kuinka yrittäjyyteen yhdistetään perhearki tai sukupolvenvaihdokset.

Yrittäjyys on monella tapaa raskaan sarjan laji. Pelissä on paitsi oma ja usein myös välittömän lähipiirin elämä, myös vastuu yrityksen työntekijöistä.

Kevään 2019 eduskuntavaalien lähestyessä on ajankohtaista nostaa esiin keinoja, joilla päättäjät voivat osaltaan helpottaa maamme menestykselle monin tavoin tärkeiden työllistävien pk-yrittäjien arkea. Kuinka päättäjät voivat kannustaa yrittäjiä antamaan parhaan panoksensa työpaikkojen, innovaatioiden, investointien, viennin ja uusien menestystarinoiden luomiseksi?

Julkistimme keväällä EK:n yrittäjyystavoitteet eduskuntavaaleissa 2019. Kyseessä ovat suoraan kentältä kerätyt työnantajina toimivien pk-yrittäjien näkemykset siitä, millaisia uudistuksia keväällä 2019 valittavalta eduskunnalta ja tulevalta hallitukselta odotetaan.

Nämä yrittäjien viestit päättäjille nivoutuvat neljän yrityksen elinkaaren eri vaiheissa vaikuttavan teeman ympärille:

  • Helpotetaan työllistämistä keventämällä siitä aiheutuvia lisäkustannuksia, lisäämällä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia sekä vähentämällä työllistämisen byrokratiaa ja riskejä.
  • Lisätään yrittäjälähtöisyyttä tuomalla viranomaistoimintaan lisää tehoa ja tasapuolisuutta sekä parantamalla innovaatio- ja kansainvälistymispalvelujen saatavuutta.
  • Kehitetään osaamista vapauttamalla yrittäjien aikaa oman osaamisensa kehittämiseen, panostamalla muunto- ja täydennyskoulutukseen ja helpottamalla ulkomaalaisten työllistämistä Suomessa.
  • Varmistetaan jatkuvuus kannustavalla verotuksella sekä omistajavaihdoksia helpottamalla.

Yrittäjyys on rohkean ihmisen ammatti ja elämäntehtävä. Taustalla on aina kasvollinen omistaja, kuten vaikkapa kokonainen perhe, joka kantaa vastuun yrityksen pääomasta, investoinneista ja työpaikoista. Edellä mainitut toimenpiteet tähtäävät siihen, että yrittäminen ja työn tarjoaminen tehdään Suomessa helpommaksi, joustavammaksi ja riskittömämmäksi. Näin yrittäjältä vapautuu kiireisen arjen syövereissä aikaa ja voimavaroja pääasiaan – liiketoiminnan kasvattamiseen, oman osaamisen kehittämiseen ja ihmisten työllistämiseen.

Lue yrittäjyyslinjauksistamme tarkemmin: www.ek.fi/yrittajyys2019