Yrittäjille laajennettu oikeus työmarkkinatukeen

Työmarkkinatukea maksetaan tilapäisesti yrittäjälle, jonka päätoiminen työ yrityksessä on päättynyt koronakriisin takia. Yritystoiminnan lopettamista ei edellytetä. Lisäksi yrittäjätyön voidaan tietyin edellytyksin katsoa päättyneen, jos yritystoiminnasta saatava tulo on tippunut alle 1 089,67 euroon kuukaudessa.

Maan hallitus antoi eilen tästä lakiesityksen eduskunnalle. Tavoitteena on, että esitys hyväksytään ensi viikolla. Yrittäjän työmarkkinatukea maksetaan ajalla 16.3.-30.6.2020.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Yrityksessä työskentelyn päättäneellä säilyy velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä. Työmarkkinatuki haetaan Kelasta.

Yrittäjän näillä perusteilla saamaan työmarkkinatukeen ei sovelleta odotusaikaa, tarveharkintaa eikä osittaista työmarkkinatukea koskevia säännöksiä. Tuen määrä on 724 euroa kuukaudessa.