Yritykset ja koulut kohtaavat virtuaalisesti

07.05.2014

Virtuaaliset kohtaamiset yleistyvät yrityksissä jatkuvasti. Kehittyvät tietoliikenneyhteydet sekä erilaiset etäpalvelut voivat tuoda paitsi resurssitehokkuutta, myös muunlaisia hyötyjä.

Taloudellisessa tiedotustoimistossa kehitetään virtuaalisia toimintamalleja, joiden tavoitteena on lisätä ja helpottaa yritysten ja koulumaailman kohtaamisia. Tavoitteena on, että nuoret oppivat tuntemaan paremmin työelämää ja yrityksiä.

TET-jaksosta tehot irti

Yläkoulussa suoritettava työelämään tutustumisjakso, eli TET-harjoittelu on useimmiten nuoren ensimmäinen kosketus työelämään ja samalla mahdollisuus kokeilla, miltä tuntuisi työskennellä itseä kiinnostavalla alalla.

Monen nuoren haaveissa on esimerkiksi ura tieteen parissa. Nuoret eivät kuitenkaan tiedä riittävän hyvin, millaista tieteeseen liittyvää työtä yrityksissä tehdään.

– Helposti käy niin, että nuori ei osaa ottaa yhteyttä sopiviin yrityksiin. Voi myös olla, että vaikka tiedossa olisi mielenkiintoinen harjoittelupaikka, ei TET-harjoittelun suorittaminen yrityksessä syystä tai toisesta ole mahdollista, TATin virtuaalicoach Sara Peltola kertoo.

– Esimerkiksi pienillä tai syrjäisillä paikkakunnilla valinnanvaraa on vähemmän.

Peltola kehittää parhaillaan virtuaalista TiedeTET-konseptia, jonka tavoitteena on tarjota nuorille tietoa tiedealan koulutuksesta sekä uramahdollisuuksista.

TiedeTET-jakso suoritetaan etänä. Oppilaat, jotka sijaitsevat ympäri Suomea, tekevät töitä ryhmissä, joista kukin keskittyy tiettyyn teemaan.

– Ryhmiä ohjaavat mentorit, jotka työskentelevät omassa organisaatiossaan esimerkiksi tuotekehittäjinä tai tutkijoina. Ryhmien teemat valikoituvat mentorin asiantuntija-alueen mukaan. Aluksi ryhmissä valitaan sopiva tutkimuskysymys, johon liittyvää aineistoa nuoret keräävät TET-jakson aikana yhdessä muiden nuorten kanssa, Peltola kertoo.

TiedeTET-konseptiin etsitään parhaillaan mentoreita. Peltola toteaa, että yritysten kannattaa lähteä rohkeasti mukaan.

– Monessa yrityksessä tarvitaan varmasti nuorten näkökulmaa tuotteiden tutkimus- ja kehitystyössä.

Työelämän ja koulun välinen silta voi olla virtuaalinen

TATin teettämästä Kun koulu loppuu -tutkimuksesta selviää, että nuoret kaipaavat lisää tietoa eri aloista ja ammateista. Koulu ja työelämä saatetaan kokea erillisiksi kokonaisuuksiksi.
Asiantuntijaverkosto on palvelu, jonka kautta yläkoulun tai lukion opettaja voi tilata oppitunnille asiantuntijan kertomaan työstään sekä osaamisestaan. Samalla oppilaat pääsevät esittämään kysymyksiä työelämästä.

– Mahdollisuus vuoropuheluun tuo työelämän lähemmäs nuorta, Asiantuntijaverkostoa koordinoiva Auri Kohola toteaa.

Yksi asiantuntijavierailuja järjestävä yritys on Neste Oil. Kemianteollisuuden tuotantolaitoksissa pätevät usein tiukat turvallisuussäädökset, joten esimerkiksi koululuokan vieraileminen niissä ei ole mahdollista. Virtuaalinen tapaaminen tekee yrityksen ja koulujen välisestä yhteistyöstä konkreettista.

–  Erään lukion syventävällä kemian kurssilla oli esimerkiksi äskettäin teemana polttoaineet. Etävieraana oppitunnilla oli bensiinituotteiden asiantuntija Neste Oilin Porvoon jalostamolta, Kohola kertoo.

Webinaarisarjassa näkökulmia talouteen ja työelämään

Asiantuntijaverkosto on kuluvan kouluvuoden aikana järjestänyt sarjan nuorille suunnattuja webinaareja. Verkkoseminaarit ovat käsitelleet taloutta ja työelämää niin yhteiskunnallisesta kuin nuorenkin näkökulmasta.

Keskiviikkona 7.5. klo 13 on vuorossa kevään viimeinen webinaari, jonka aiheena on sukupuoli työelämässä. Vieraaksi saapuu hissiyhtiö Koneen muotoilujohtaja Anne Stenros. Hän kertoo työstään ja kokemuksistaan miesvaltaisella alalla.

– Webinaarin formaatti mahdollistaa, että useampi koululuokka kerrallaan pääsee kuulemaan asiantuntijaa ja esittämään kysymyksiä. Näin kaikki hyötyvät, Auri Kohola huomauttaa.

 

Lisätietoa:

Auri Kohola
Virtuaalicoach, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
auri.kohola[a]tat.fi
puh. 040 8239 803

Sara Peltola
Virtuaalicoach, Virtuaalinen tiedeTET
sara.peltola[a]tat.fi
puh. 040 745 8104

Teksti: Mari Lehtonen, kuva: Teemu Granström, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT