Yritykset pääosin tyytyväisiä tavaramerkkien rekisteröintimenettelyyn

07.05.2012

Tavaramerkkilakia ollaan uudistamassa. Noin 600 vastausta kerännyt yrityskysely osoittaa, että nykyjärjestelmä toimii varsin hyvin. Kiitosta saavat hakumenettelyn helppous, viranomaisten asiantuntemus ja hyvä palvelu. Muutostoiveet liittyivät käsittelyaikoihin ja hintatasoon.

Työ- ja elinkeinoministeriön tavaramerkkityöryhmä on teettänyt selvityksen yritysten käsityksistä nykyisestä rekisteröintijärjestelmästä. Kysely toteutettiin EK:n toimesta. Kyselyyn vastasi noin 600 yritystä eli 10 % kohderyhmästä. Päätoimisten tavaramerkkiasiamiesten osalta vastaavat luvut olivat 26 vastaajaa eli 70 %.

Sekä asiamiesten että yritysvastaajien enemmistö on tyytyväisiä nykyiseen tavaramerkkijärjestelmäämme, kertoo EK:ta tavaramerkkityöryhmässä edustava asiantuntija Riikka Tähtivuori.

– Nykymallin vahvuuksina tuotiin esille mm. hakumenettelyn helppous, viranomaisten asiantuntemus, hyvä palvelu ja asiointimahdollisuus omalla äidinkielellä. Muutostoiveet liittyivät ennen muuta käsittelyaikoihin ja hintatasoon. Samoin toivottiin kansallisen menettelyn yhdenmukaistamista EU:n jäsenmaiden ja EU:n tavaramerkkiviraston menettelyiden kanssa.

Selkeänä yksittäisenä muutostoiveena esitettiin toiminimirekisteröinnin ja tavaramerkkirekisteröinnin keskinäisen suhteen korjaamista: toiminimen rekisteröintiä laajasti yleistoimialana ei saisi tulkita tavaramerkkirekisteröinnin esteeksi. Sen sijaan tulisi mahdollistaa toiminimirekisteröinnin osittainen kumoaminen. Tällöin voisi rajata pois ne toimialat, jotka eivät yritystä koske.

Suurta kannatusta sai ehdotus käyttämättä jääneiden tavaramerkkien hallinnollisesta kumoamisesta. Enemmistö niin asiamiehistä kuin muistakin vastaajista kannatti tätä muutosta. Samoin kannatettiin viranomaistutkimuksen säilyttämistä nykyisen laajuisena ja sisältöisenä. Sen sijaan viranomaisen estetutkimusraportista ei oltu halukkaita maksamaan, mutta yrityskoon kasvaessa maksuhalukkuus lisääntyi.

Tavaramerkkityöryhmän toimikausi päättyy kesäkuun lopussa, johon mennessä se valmistelee ehdotuksen tavaramerkkilainsäädännön uudistamisesta. Nykyinen laki on ollut voimassa vuodesta 1964, ja siihen tehty lukuisia täsmäuudistuksia johtuen pääosin EU-sääntelystä tai kansainvälisistä sopimuksista. Työryhmän lähtökohtana on kansallinen IPR-strategia, jossa on sitouduttu selvittämään tavaramerkkilain muutostarpeita.

Lisätiedot:
Asiantuntija Riikka Tähtivuori
puh. 050 3849 454
etunimi.sukunimi@ek.fi