Luottamus edelleen heikkoa – yrityksissä pientä toivoa paremmasta

27.03.2015

– Yritysten luottamus talouteen vahvistui aavistuksen verran maaliskuussa, mutta tilanne on yhä tavanomaista heikompi. Teollisuudessa tuotannon ennakoidaan vilkastuvan keväällä lievästi ja palveluissa myynti kasvanee hieman yleisemmin. Vähittäiskaupan myyntiodotukset ovat hienoisesta noususta huolimatta edelleen erittäin vaisuja, tiivistää EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila yritysten maaliskuista luottamusta.

Teollisuuden luottamusindikaattori oli maaliskuussa lähes ennallaan, alle pitkäaikaisen keskiarvon. Tuotanto kasvaa, mutta kasvuvauhdista ennustetaan hyvin hidasta. Indikaattorin uusin saldoluku on -7, kun helmikuun lukema oli -8. Pitkän aikavälin keskiarvo on +1, joten luottamus on yhä selvästi alle keskimääräisen.

Rakennusyritykset luottamus koheni hieman maaliskuussa, mutta yleinen suhdannekuva on yhä varsin vaatimaton. Tilauskanta oli maaliskuussa edelleen selvästi alle normaalin. Kausitasoitetuilla luvuilla mitatun henkilöstömäärän ennustetaan vähenevän kevään aikana. Luottamusindikaattori vahvistui maaliskuussa -21 pisteeseen, helmikuussa se oli -24. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -8.

Palveluyritykset arvioivat yleisen suhdannekuvansa synkentyneen yhä hieman, eikä myynti ole juuri kasvanut. Lähikuukausien aikana myynnin ennustetaan kuitenkin kasvavan jonkin verran. Indikaattorin uusin lukema on +2 pistettä, kun helmikuun tulos oli +1. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +13.

Vähittäiskaupan luottamus on edelleen hyvin heikkoa, vaikka luottamusindikaattori vahvistuikin hieman maaliskuussa. Myynnin määrä laski edelleen hyvin yleisesti. Samoin myyntiodotukset ovat pysyneet vaatimattomina. Monet kaupan alan yritykset arvioivat myynnin jatkavan laskussa kevään ajan. Indikaattorin saldoluku nousi lukemaan -19, tarkistettu lukema helmikuussa oli -22. Luottamus on edelleen selvästi tavanomaista matalammalla, sillä pitkän aikavälin keskiarvo on -1.

Suomessa vähittäiskaupan luottamus oli helmikuussa selvästi EU-maiden heikointa.