Yritysten työllistämisedellytyksiä parannettava laajoilla toimenpiteillä

16.10.2015

SAK uutisoi, että YT-neuvottelut olivat loppukesällä ja alkusyksyllä kasvussa. Mediaseurantaan perustuvan tilastoinnin mukaan YT-neuvottelujen kohteena oli kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä lähes 38 000 työntekijää.

Luvut kuvaavat tämänhetkistä heikkoa suhdannetilannetta ja yrityskentässä vallitsevaa suurta epävarmuutta. Samalla on kuitenkin syytä korostaa, että lopullinen irtisanomisten määrä jää usein paljon pienemmäksi kuin YT-neuvottelujen kohteena olevien henkilöiden määrä. Yritykset pyrkivät neuvotteluissa hakemaan aktiivisesti vaihtoehtoja irtisanomisille.

On hyvä, että Suomen taloustilanteen pulmallisuus tunnustetaan laajalti. SAK:n ehdottama palkkamaltti ei kuitenkaan sellaisenaan ole riittävä ratkaisu Suomen suunnan kääntämiseksi. Tarvitaan myös pikaisesti vaikuttavia toimia, joilla voidaan kohentaa yritysten kilpailukykyä ja työllistämismahdollisuuksia.

Hallituksen tavoite yksikkötyökustannusten alentamiseksi 5 prosentilla nopeavaikutteisten toimien avulla on taantuman pitkittymisen vuoksi erittäin perusteltu. Nyt on yhdessä haettava parhaita keinoja, joilla tämä tavoite voidaan saavuttaa kaikilla toimialoilla. Tulevien vuosien palkkaratkaisujen pitää sen lisäksi varmistaa maltillinen palkkakehitys ja samalla ottaa huomioon paikalliset olosuhteet selvästi nykyistä paremmin.