Ehdotus työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi mittatekniikan keskuksen maksullisista suoritteista (EK-2012-427)

28.11.2012

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitolta EK:lta lausuntoa ehdotuksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi mittatekniikan keskuksen (MIKES) maksullisista suoritteista. Asetuksessa säädettäisiin MIKESin maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä ja tuntihintaan perustuvista maksuista.

EK:lla ei ole lausuttavaa työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemaan ehdotukseen.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Lainsäädäntö ja työelämä

Jukka Ahtela
Johtaja