EK:n lausunto vuoden 2017 maailmannäyttelyn isännyydestä (EK-2012-369)

01.11.2012

Työ- ja elinkeinoministeriön 15.10.2012 päivättyyn lausuntopyyntöön Elinkeinoelämän keskusliitto EK toteaa seuraavaa.

EK:n jäsenyrityksille tekemän suppean kyselyn perusteella Kazakstanin Astana koetaan Belgian Liegeä kiinnostavammaksi vuoden 2017 maailmannäyttelyn isäntämaaksi ja -kaupungiksi.

Vuoden 2017 maailmannäyttely on pienempi ns. tunnustettu näyttely. TEM:n (silloisen KTM:n) maailmannäyttelyitä käsitelleen työryhmän vuonna 1997 annettujen suositusten mukaan Suomen tulisi pääsääntöisesti osallistua vain rekisteröityihin, suurempiin maailmannäyttelyihin silloin, kun elinkeinoelämä puoltaa näyttelyyn osallistumista.

EK:n näkemys näyttelyn isäntämaasta ei tarkoita sitä, että elinkeinoelämä olisi tässä vaiheessa sitoutunut osallistumaan ko. maailmannäyttelyyn.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kilpailukyky ja kasvu

Leena Mörttinen
Johtaja