Fennovoima Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma

02.11.2016

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta lausuntoa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Fennovoima Oy:n ydinpolttoaineen loppusijoitushanketta koskevasta YVA-arviointiohjelmasta.

 Lausuntonaan EK toteaa, että arviointiohjelma on perusteellisesti laadittu. Se sisältää kattavasti ja monipuolisesti ne asiat, joita Fennovoima Oy:n yllä mainitun hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen edellyttää. Katsomme, että YVA-arviointiohjelma on YVA-asetuksen 9 §:n (2006/713) mukainen.