Lääketeollisuuden eettiset ohjeet (EK-2013-339)

28.10.2013

Lääketeollisuus ry on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitolta (myöhemmin EK) lausuntoa muutoksista Lääketeollisuuden Eettisiin ohjeisiin. Lausuntopyynnön mukaan ohjeisiin on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2014 alusta lukien. EK esittää lausuntonaan seuraavaa.

Kuten lausuntopyynnössä todetaan, terveydenhuollon ammattilaisten ja lääketeollisuuden välinen yhteistyö on välttämätöntä terveydenhoidon kehittymiselle, lääketieteellisten innovaatioiden syntymiselle sekä lääketurvallisuuden varmistamiseksi.

EK pitää erittäin tärkeänä tavoitetta vahvistaa luottamusta terveydenhuollon ammattilaisten ja lääketeollisuuden väliseen yhteistyöhön. Pidämme hyvänä ja kannatettavana uutta käytäntöä, joka tuo läpinäkyvyyttä näiden toimijoiden väliseen yhteistyöhön, erityisesti taloudelliseen yhteistyöhön.

EK:n näkemyksen mukaan Eettisten ohjeiden tulee ehdotetun mukaisesti olla ajantasaiset ja vastata yhteiskunnallista tilannetta. Avoin ja vastuullinen toiminta ovat tärkeitä nykypäivänä yleisen luottamuksen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Yleisesti ottaen EK pitää itsesääntelyä tehokkaana ja toimivana sääntely- ja ohjauskeinona. Osapuolet usein sitoutuvat itsesääntelyyn vahvasti ja haluavat kehittää omaa toimintaansa itsesääntelyohjeiden mukaiseksi. Pidämmekin Lääketeollisuuden Eettisiä ohjeita erittäin hyvänä tapana säädellä toimialaa, joka vaatii korostetun luottamuksellista ja vastuullista toimintaa.

EK pitää tärkeänä Eettisiin ohjeisiin sisältyvää omavalvontaa. Tämä tehostaa entisestään itsesääntelyn vaikutusta ja uskottavuutta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Lainsäädäntö ja hallinto

Hannu Rautiainen
johtaja