Lausunto polttoaineiden valmisteveron muuttamisesta

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 12.9.2019

EK on antanut kirjallisen lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen verotaulukon ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta.

 

EK ei pidä hyvänä Rinteen hallituksen päätöstä nostaa verotuksella liikenteen kustannuksia 400 miljoonalla eurolla. Liikenteen verotuksen kehittäminen on sinänsä tärkeää ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Elinkeinoelämä on ehdottanut useita veromuutoksia autokannan uudistamiseksi.

HE luonnokseen ja annettuun vastaukseen voi tutustua tarkemmin Lausuntopalvelussa: www.lausuntopalvelu.fi