Lausunto sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuosina 2022-2024

Sosiaali- ja terveysministeriö | 17.2.2021 | VN/4031/2021

EK kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuosina 2022-2024.

Nykyinen valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuosina 2019-2021 (1381/2018) on voimassa 31.12.2021 saakka.

Asetus säilyisi pääosin nykyistä vastaavana ja sen voimassaoloksi ehdotetaan kolmea vuotta asetuksen antovaltuutuksen sisältävän sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 7a §:n voimassaolon mukaisesti. Asetuksen enimmäishintoihin esitetään taksiliikenteen kustannusten nousun vuoksi taksiliikenteen kustannusindeksin nousua vastaava korotus. Lisäksi asetukseen ehdotetaan pieniä tarkennuksia käytettävien ajoneuvojen määritelmiin.

Esityksen mukaan kustannusnousu on 2,58% v. 2018-2020 välillä ja ehdotetaan tämän verran korotusta maksuihin.

Yleiset elinkustannukset ovat kasvaneet 1,33 % välillä v 2018-2020, mutta palkat (ansiotasoindeksi) 3,99 %.

Taksimatkojen kulut koostuvat jollain yhdistelmällä palkoista, auton kustannuksista, polttoaineesta jne., ehdotettu 2,58 % tuntuisi korotuksena sopivalta.

Ottaisin samalla esille majoituskustannusten korvaamisen. Esimerkiksi päivittäin useamman viikon ajan (mm. sädehoito) sairaalan kulkeminen taksilla korvataan pitkien matkojen takaa esim. 200 km molempiin suuntiin yhteensä 400 km, odotusaikoineen korvataan taksimatkat muttei majoitusta. Tämä on sekä inhimillisesti raskasta sairaan henkilön matkustaa autossa päivittäin noin 5 h että taloudellisesti kallista mm. työajan menetys, taksimatkakustannukset. Ehdottaisin harkittavaksi majoituskustannusten korvaamisen nostamisen nykyisestä selkeästi korkeammalle jotta tämä ongelma voitaisiin poistaa.