Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennuksen energiatodistuksesta (EK-2012-174)

31.05.2012

Energian tehokkaaseen käyttöön on pyrittävä yhteiskunnan jokaisella osa-alueella mahdollisuuksien mukaan. Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen yhtenä työkaluna on käytetty energiatodistusta, jota koskevaa lainsäädäntöä ollaan nyt muuttamassa ja laajentamassa.

EK pyytää ottamaan huomioon elinkeinoelämän erilaiset rakennukset ja niiden vaihtelevat käyttötarkoitukset, kun rakennuksia koskevia lakimuutoksia tehdään. Tässä hallituksen esityksessä on mainittu vain laskennallisiin tietoihin perustuvat energiatodistukset. Jo olemassa oleville rakennuksille toteutuneeseen energiankulutukseen perustuva energiatodistus olisi parempi vaihtoehto, koska se ottaa huomioon rakennuksen nykyisen tilan ja käyttötavan.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Infrastruktuuri

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala