Väylämaksulain ja rataverolain muuttaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut esityksen väylämaksun puolituksen ja rataveron poistamisen jatkamisesta vuonna 2018. Suomen hallitus ilmoitti tästä toimenpiteistä osana valtion toimia kilpailukykysopimuksen tukemiseksi kesällä 2016. Toimenpiteellä otetaan huomioon ulkomaankauppaa käyvien yritysten kilpailukykytilanne meriliikenteessä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää väylämaksun alennusta ja rataveron poistoa tarpeellisena ottaen huomioon kansainvälisen säädännön vaikutukset meriliikenteen kustannuksiin. Koska säädäntöä tasaveroistuu vasta vuoden 2020 alusta, olisi väylämaksun alennusta ja rataveron poistoa jatkettava vuoden 2019 loppuun saakka.