Yrittäjän työmarkkinatukioikeutta koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaolon jatkaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö | 23.4.2021 | VN/11268/2021, TEM041:00/2021

Yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin 31.10.2021 asti covid-19-pandemian edelleen jatkuessa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää tämän poikkeussäännöksen voimassaolon jatkamista tarkoituksenmukaisena luonnoksessa todetuin perustein.