Yritysten yhteishankkeisiin myönnettävä kansainvälistysmisavustus

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon valtioneuvoston asetuksesta yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016–2020 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Elinkeinoelämän näkökulmasta tehdyt muutokset – mm. asetuksen ajallinen jatkaminen, käyttömahdollisuuksien laajentaminen digitaalisiin tapahtumiin ja joustavampien menettelytapojen mahdollistaminen avustuksen käytön selvittämisessä – ovat toivottavia.

Ehdotuksen vaikutuksia arvioitaessa todetaan, kuinka koronapandemiatilanne on merkittävästi vähentänyt asetuksen nojalla käytetyn Business Finlandin messuavustuksille, vientiverkostohankkeille ja kumppanuusohjelmille kohdennetun valtuuden käyttöä vuonna 2020. Näin on luonnollisesti käynyt monien aiemmin suunniteltujen tapahtumien ja hankkeiden äkillisesti peruunnuttua.

EK:n kyselyn mukaan kansainvälistä toimintaa harjoittavien työnantajayritysten määrä vähentyi kriisin myötä nopeasti vuoden 2019 noin 23 000 yrityksen tasolta noin 18 000 yritykseen [1] eli vuosikymmenen takaiselle tasolle. Kv-toiminnasta vetäytyneissä yrityksissä painottuu oletettavasti varhaisen kansainvälistymisvaiheen kasvuhakuiset yritykset.

EK peräänkuuluttaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alalta toimimista etunojassa sen varmistamiseksi, että pandemiatilanteen mahdollistaessa nämä suomalaisyritykset saadaan aktivoitua uudelleen kansainväliseen toimintaan nopeasti ja laajasti. Vaadittavia lisätoimia on suunniteltava tavoitteena vähintään valtuuden tuleminen täysimääräisesti käytetyksi huolimatta yhä jatkuvasta pandemiasta.

 

[1] EK:n Pk-pulssi, kesäkuu 2020.