Varautuminen brexitiin

Tulosta

Britannia jättää Euroopan unionin 30.3.2019. Erosopimuksen hyväksymisprosessi on käynnissä.

Yritysten on varauduttava kahteen erilaiseen lopputulokseen:

  • Erosopimus saadaan voimaan 29.3.2019 mennessä. Tämän jälkeen alkaa siirtymäaika, joka kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Siirtymäajalla yritysten kannalta tilanne säilyy käytännössä nykyisenlaisena: Britannia noudattaa EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia sekä osallistuu sisämarkkinoille ja tulliunioniin entiseen tapaan. Britannia ei kuitenkaan osallistu enää EU-päätöksentekoon.
  • Jos erosopimusta ei ole saatu voimaan ennen eropäivää (29.3.2019), siirtymäkautta ei tule. Tällöin toteutuu sopimukseton ero, ns. no deal -tilanne.

Erosta aiheutuu molemmissa tapauksissa seurauksia sekä Britanniassa että EU:ssa. Muutokset tulevat voimaan joko 30.3.2019 (sopimukseton ero) tai 1.1.2021 alkaen (erosopimus saadaan aikaan).

Tällaisia seurauksia voivat olla esimerkiksi:

  • Toimet EU:n ja Britannian välisellä uudella ulkorajalla, kuten tullaukset, tarkastukset ja verot, ja niihin liittyvä lisääntynyt byrokratia.
  • Britannian myöntämien lupien ja todistusten voimassaolon tai henkilötietojen siirtoa koskevat muutokset.
  • Kansalaisten maahantulon ehtojen muuttuminen.
Hyötytietoa varautumisesta
Euroopan komissio on kehottanut myös yrityksiä tehostamaan valmistautumistaan brexitiin ja varautumaan kaikkiin eri vaihtoehtoihin.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tarkistuslista, jonka avulla yritykset voivat arvioida ”no deal” -lopputuloksen vaikutuksia omaan toimintaansa
Tarkistuslista brexit-neuvotteluiden mahdollisen kariutumisen vaikutuksista 13.12.2017
Saksan kauppakamarin brexit-varautumislista yrityksille
Are you ready for BREXIT? IHK checklist for companies
Britannian ”no deal” -sivusto ja eri aloja koskevat varautumisilmoitukset
How to prepare if the UK leaves the EU with no deal
Ulkoministeriön brexit-sivusto
Brexit – Ison-Britannian ero Euroopan unionista
Tullin brexit-sivusto
Brexit ja sen vaikutukset tulliselvitykseen
BusinessEuropen keräämiä yritysesimerkkejä sopimuksettoman brexitin vaikutuksista
Consequences of a cliff-edge Brexit – Company examples