Joukkolainojen malliehdot

Tulosta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Listayhtiöiden neuvottelukunta laativat syksyllä 2013 malliehdot yritysten ja sijoittajien välisille joukkolainoille. Työhön osallistui markkinoilla jo toimivia asianajotoimistoja, yrityksiä, pankkeja ja sijoittajia. Ehdoista järjestettiin myös avoin julkinen kuuleminen, jossa kaikilla kiinnostuneilla oli mahdollisuus antaa palautetta.

EK:n näkemys

  • Malliehdot on laadittu, jotta myös pienemmät yritykset voisivat helpommin hakea rahoitusta joukkolainamarkkinoille. Tarkoituksena on myös laajemmin edistää velkakirjojen markkinoita.
  • Malliehdot ovat vapaasti kaikkien osapuolten käytettävissä. Niiden avulla voidaan lisätä lainojen liikkeeseenlaskujen tehokkuutta ja kehittää parhaita markkinakäytäntöjä.
  • Malliehtoja laadittaessa on pidetty erityisesti silmällä markkinoille tulevia liikkeeseenlaskijoita, joilla ei ole luottoluokitusta tai joita ei muuten voida luokitella ns. investment grade - tasoisiksi.

Mallidokumentit sisältävät kaksi erillistä osaa: tekniset malliehdot sekä kaupallisten ehtojen mallilausekkeet. Malliehtojen kansilehti on tarkoitettu dokumentaation käyttöohjeeksi. Mallidokumentaatiolla ei pyritä millään tavoin standardoimaan liikkeeseenlaskujen kaupallisten ehtojen sisältöä.

Ota malliehdot käyttöön joko pdf-muodossa tai Word-dokumenttina (tekninen osa).