Luottamusindikaattori helmikuu 2023

Elinkeinoelämän luottamus pysyi ennallaan helmikuussa

Luottamus oli varovaisessa nousussa kaikilla muilla päätoimialoilla paitsi teollisuudessa

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit helmikuussa 2023

Päivitetty

Lähde: EK (Macrobond)

Teollisuuden luottamus laskussa

Teollisuusyritysten luottamus laski helmikuussa. Saldolukemaoli -6, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli -3. Luottamusindikaattori on alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +1.

Tuotannon ennakoidaan pysyvän likimain ennallaan lähikuukausien aikana. Tilauskanta säilyi edelliskuun lukemissa, ja on yhä yritysten arvioiden mukaan hieman alle normaalina pidetyn tason. Valmiiden tuotteiden varastot kasvoivat helmikuussa edelliskuun tasolta. Tuotantokapasiteetti oli täyskäytössä 68 prosentilla vastaajista.

Suomen teollisuuden luottamus oli tammikuussa tehdyn mittauksen mukaan selvästi alle EU-keskiarvon.

Rakentamisen luottamus parani

Rakennusyritysten luottamus kohentui hieman helmikuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -21 pistettä, kun tammikuussa pisteluku oli -24. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6.

Tilauskanta pysyi lähes edelliskuukauden tasolla, ollen yhä selvästi alle tavanomaisen tason. Henkilöstön määrän arvioidaan jatkavan laskuaan tulevien kuukausien aikana, kun tilannetta tarkastellaan kausitasoitetuilla luvuilla.

Suomen rakentamisen luottamusindikaattori oli tammikuussa EU-maiden toiseksi heikoin.

Palveluiden luottamuksessa pieni nousu

Palveluyritysten luottamusindikaattori kohosi helmikuussa. Saldolukema oli +2 pistettä, joka on kaksi pistettä enemmän kuin tammikuussa. Luottamus on yhä alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.

Palveluyritykset arvioivat yleisen suhdannekuvansa heikentyneen viime kuukausien aikana. Heikentyneestä suhdannekuvasta huolimatta myyntimäärät ovat pysyneet edelliskuukauden tapaan nousussa. Myyntiodotukset lähikuukausille ovat myös yhä myönteiset.

Suomen palveluyritysten luottamus oli tammikuussa alle EU-maiden keskiarvon.

Vähittäiskaupan luottamus koheni hieman

Vähittäiskaupan luottamus nousi lievästi helmikuussa. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli -12, kun saldoluku oli tammikuussa -13. Luottamusindikaattori on selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on -1.

Myynnin määrä väheni hieman verrattuna edelliskuukauden tasoon. Myyntiodotukset lähikuukausille ovat pessimistiset. Varastot kasvoivat edelliskuukauden tasolta, ja ovat yhä reilusti yli tavanomaisena pidetyn tason.

Suomessa vähittäiskaupan luottamus oli tammikuussa EU-maiden kolmanneksi heikoin.

Luottamusindikaattorin päätulokset helmikuu 2023

Päivitetty

Kausitasoitetut saldoluvut

Teollisuuden luottamus maittain 2023 tammikuu

Päivitetty

Kausitasoitettu saldoluku, poikkeama pitkän aikavälin keskiarvosta

Lähde: Euroopan komissio ja EK

Rakentamisen luottamus maittain 2023 tammikuu

Päivitetty

Kausitasoitettu saldoluku, poikkeama pitkän aikavälin keskiarvosta

Lähde: Euroopan komissio ja EK

Palveluiden luottamus maittain 2023 helmikuu

Päivitetty

Kausitasoitettu saldoluku, poikkeama pitkän aikavälin keskiarvosta

Lähde: Euroopan komissio ja EK

Vähittäiskaupan luottamus maittain 2023 tammikuu

Päivitetty

Kausitasoitettu saldoluku, poikkeama pitkän aikavälin keskiarvosta

Lähde: Euroopan komissio ja EK

 

Tiedote Datasarja

Lisätietoja

Sami Pakarinen

Johtaja

050 343 4337

Talous ja tutkimus