Suhdannebarometri: tammikuu 2023

Tammikuun 2023 Suhdannebarometri

  1. Suhdannetilanne jatkanut heikentymistään
  2. Suhdannenäkymät eivät niin synkät kuin viime syksynä
  3. Kysynnän riittämättömyys entistä suurempi päänvaiva
  4. Työllisyys pitänyt vielä pintansa, mutta heikkenee lähikuukausina
  5. Epävarmuus tulevasta yhä poikkeuksellisen suurta

Globaalissa taloudessa toivon pilkahduksia

Viime syksyn synkimmät arviot talouden kehityksestä ovat nyt epätodennäköisempiä. Viime vuoden loppu sekä alkanut vuosi ovat sujuneet pelättyä paremmin. Vielä ei kuitenkaan olla selvillä vesillä, sillä epävarmuus on suurta ja taantuma on yhä hyvin todennäköinen merkittävässä osassa maailmantaloutta tänä vuonna. Positiiviset pilkahdukset maailmantaloudessa yhdistyvät Kiinan koronapolitiikan höllentymiseen sekä matalalle painuneisiin energian hintoihin. Jälkimmäinen auttaa etenkin euroalueen tilannetta merkittävästi.

Vaikka inflaatiolukemat ovat kääntyneet jo vuositasolla lasku-uralle niin Yhdysvalloissa kuin euroalueellakin, ei koronnostojen aika ole vielä ohitse. Inflaatio on yhä selvästi yli keskuspankkien asettaman tavoitetason. Tällä hetkellä inflaatiokehitys on kaksijakoinen. Ensinnäkin globaalin talouden hidastuminen ja keskuspankkien koronnostot vähentävät kysyntää hilliten inflaatiopaineita. Toisaalta Kiinan kasvuarvioiden kohentuminen sekä energian hintojen laskun myönteinen vaikutus luottamukseen lisäävät hintapaineita. Keskuspankkien osalta inflaatiokuva säilyy yhä epävarmana. Varmaa lienee vain, että keskuspankkien tavoite saada inflaatio kuriin pitää huolen, että talouskasvukaan ei kiihdy kovin nopeaksi lähiaikoina.

Yhdysvalloissa talouskasvu hidastuu tänä vuonna selvästi edellisvuodesta. Korkojen nousu leikkaa kotitalouksien kulutusintoa koronasäästöistä huolimatta. Korkojen nopea nousu näkyi viime vuonna jo selvästi rakennussektorin aktiviteetissa. Kiinassa kasvun ennakoidaan tänä vuonna kiihtyvän viime vuoden kovien koronatoimien hellittäessä. Euroalueelle Maailmapankki ennakoi tälle vuodelle nollakasvua. Tätä ennustetta voi pitää myös työvoittona, ottaen huomioon ne viimesyksyiset odotukset, jotka kohdistuivat tähän talveen ja energian hintaan.

Ennuste BKT:n määrän muutoksesta vuosina 2022–2023

Päivitetty

Vuosimuutos, % (Euroalueen ennuste vuodelle 2023 on 0 prosenttia)

Lähde: Maailmanpankki

Suomen kannalta olennaista globaalin talouden lisäksi on nyt Euroopan talouskehitys. Saksassa kuluttajien luottamus on jo kääntynyt nousuun. Tuoreimmissa arvioissa Saksan talous kasvaisikin tänä vuonna. Suomessa merkkejä käänteestä parempaan on vielä näkemättä. Valonpilkahduksista huolimatta on muistettava, että sota jatkuu Euroopassa ja epävarmuus on yhä erittäin suurta. Arvaamattomia käänteitä voi siis lyhyellä aikavälilläkin olla luvassa, kuten viime vuosina on hyvin nähty.

Suomessa suhdannelasku loiventui

Suomessa elinkeinoelämän arviot suhdannetilanteesta heikkenivät viime vuoden lopussa. Tilannearviot kulkevat suhdannenäkymien viitoittamaa tietä. Sen sijaan suhdannenäkymiä mittaava saldoluku ei enää heikentynyt vaan palautui hieman. Arviot tulevasta kehityksestä ovat siis yhä synkähköt, mutta suhdannelaskun loiventuminen ennakoi myös myönteisempää  kehitystä tulevaisuuteen.

Elinkeinoelämän suhdanteet tammikuussa 2023

Päivitetty

Suhdannetilanne (x-akseli) vs. suhdannenäkymät (y-akseli), saldoluku
1/2015-1/2023

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Yritysten tuotanto- ja myyntimäärät vähenivät viime vuoden lopussa. Alkavalle vuodelle odotukset ovat varovaiset. Näköpiirissä ei kuitenkaan ole laskua vaan pikemminkin odotuksissa on, että kehitys jatkuu samanlaisena kevättä kohden mentäessä.

Käsillä oleva kriisi on koetellut niin yrityksiä kuin kotitalouksiakin. Kustannusten noustessa kysyntä on vähentynyt. Kysynnän riittämättömyys on noussut entistä suuremmaksi kasvun esteeksi yrityskentässä. Nyt jopa 40 prosenttia yrityksistä raportoi ongelmia riittämättömästä kysynnästä. Samaan aikaan työvoiman saatavuusongelmat ovat helpottaneet.

Elinkeinoelämän tuotantokapeikot tammikuussa 2023

Päivitetty

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut, osuus vastanneista, %

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Viime syksyn suuresta epävarmuudesta huolimatta yritysten henkilöstömäärät pysyivät kasvussa vielä vuoden 2022 lopulla. Alkuvuonna muutosneuvotteluiden määrät ovat lisääntyneet. Yritysten odotuksissa onkin henkilöstömäärien vähentyminen kevääseen mentäessä. Samanaikaiset työvoiman saatavuusongelmat myös puskuroivat työllisyyden laskua.

Elinkeinoelämän henkilöstökehitys tammikuussa 2023

Päivitetty

Kausitasoitettu saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Tarkastelu päätoimialoittain

Palveluissa vaivaa kysynnän riittämättömyys

Palvelualoilla suhdannetilanne on edelleen heikentynyt. Suhdannenäkymiä mittaava saldoluku on sen sijaan noussut hieman ylöspäin syksystä koko elinkeinoelämän tavoin. Myynti on jatkanut kasvuaan loppuvuoden aikana ja odotukset tulevaisuuden suhteen ovat varovaisen myönteiset.

Palveluiden suhdanteet tammikuussa 2023

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Kysynnän riittämättömyys on suurin myynnin kasvun este. Työvoiman saatavuusongelmat ovat helpottaneet viime syksystä, mutta yhä varsin suuri osuus vastaajista raportoi haasteista sen  suhteen. Odotukset työllisyyden kehittymisen osalta ovat alavireiset. Voimakas kustannusten nousu heikentää edelleen palvelualojen kannattavuutta.

Palveluiden henkilöstökehitys tammikuussa 2023

Päivitetty

Kausitasoitettu saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Teollisuudessa tuotanto vähentynyt 

Teollisuudessa suhdannetilanne on jatkanut heikentymistään ja suhdanneodotukset ovat yhä selvästi pakkasen puolella. Verrattuna viime syksyyn ovat arviot suhdannenäkymistä kohentuneet hieman. Tuotanto on vähentynyt viime vuoden lopun aikana. Tuotanto-odotukset ovat myös hieman pessimistiset, sillä tilauskannat ovat jatkaneet supistumistaan. Riittämätön kysyntä on teollisuudessa suurin kasvun este.

Teollisuuden suhdanteet tammikuussa 2023

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Heikentynyt tilanne ei kuitenkaan näy vielä teollisuuden henkilöstökehityksessä. Hiljentynyt tilausten virtakaan ei toistaiseksi heijastu teollisuusyritysten henkilöstömääriin.

Teollisuuden tilauskanta tammikuussa 2023

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Rakentamisessa kannattavuushaasteita

Rakentamisen suhdannetilanne on painunut jo samalle tasolle kuin finanssikriisissä. Hyvä puoli on, että suhdannenäkymiä mittaava saldolukema nousi hieman viime lokakuusta. Suhdannenäkymät ovat joka tapauksessa hyvin samoilla tasoilla kuin viime aikojen kriiseissä. Rakennustuotannon arvioidaan vähentyvän selvästi tulevien kuukausien aikana. Hiljentyvät työmaat heijastuvat myös alan henkilöstökehitykseen. Työvoima on jo vähentynyt ja laskun odotetaan jatkuvan kevättä kohden mentäessä.

Rakentamisen suhdanteet tammikuussa 2023

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Riittämätön kysyntä nostaa rakennusalallakin selvästi päätään. Konkreettisimmin tämä heijastuu myymättömien huoneistojen määrän selvänä kasvuna. Enin kustannusten nousuvauhti näyttää kysynnän hidastumisen myötä jääneen taakse. Kustannusten nousun rauhoittuminen ei kuitenkaan auta alan akuutteihin kannattavuushaasteisiin.

Rakennusyritysten myymättömät huoneistot tammikuussa 2023

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Toimialakatsaukset Aluekatsaukset

Suhdannebarometriaikasarjat, tammikuu 2023 Tiedote Tiedotustilaisuuden materiaali
Lisätietoja

Sami Pakarinen

Johtaja

050 343 4337

Talous ja tutkimus