Ammattikoulutus luo oikeaa asennetta

18.02.2014

Keskustelu nuorten syrjäytymisen ehkäisystä on hallinnut politiikkaa ja mediaa viime vuodet. Jokaiselle nuorelle tarvitaan ammatilliset perusvalmiudet, mutta tähän ei päästä säätämällä laki oppivelvollisuuden jatkamisesta. Katse on käännettävä perusopetukseen ja jokaisen nuoren kiinnostuksen herättämiseen omasta tulevaisuudestaan.

Hannula Mirja EK

Mirja Hannula, EK

Nuorisotakuu ja sen hyvät pyrkimykset ovat jättäneet varjoonsa sen tosiasian, että ammattikoulutus on paljon muutakin kuin syrjäytymisen ehkäisyä. Tämä kävi hyvin selvästi ilmi Amis-Dialogista, joka julkistettiin viime viikolla.

Ammattiin opiskelevia nuoria yhdistää halu tehdä työtä ja usko omaan osaamiseensa. Nuoret ovat ylpeitä omasta koulutuksestaan ja oppilaitoksestaan. He suhtautuvat luottavaisin mielin tulevaisuuteensa työelämässä ja ovat valmiita muuttamaan toiselle paikkakunnalle työn perässä. Lähes joka toinen Amis-Dialogin vastaajista voisi ryhtyä yrittäjäksi. Juuri tällaista asennetta työelämä tarvitsee.

Tärkein työelämässä menestymisen edellytys on into uuden oppimiseen. Hyvä ammattitaito ja sen jatkuva kehittäminen on sijoitus tulevaisuuteen. Ammatillinen koulutus tuottaa huippuosaamista ja luo oikeaa asennetta.

Ammatillisessa koulutuksessa on tehty hyvää työtä. Edelleen on tarpeen tiivistää yhteistyötä yritysten kanssa, jotta tutkinnot ja osaaminen vastaavat paremmin työelämän tarpeita.

Tulevat vuodet ovat ammatilliselle koulutukselle haasteelliset, sillä hallitus on tehnyt päätöksiä suurista säästöistä. Tarvitaan suurta viisautta uudistaa toimintatapoja, jotta myös jatkossa ammattikoulutus luo oikeaa asennetta ja tuottaa työelämän tarvitsemaa vahvaa ammatillista osaamista. Myös jatkossa tarvitaan sekä ammatillista huippuosaamista että eväitä työelämään syrjäytymisvaarassa oleville. Eikä unohdeta sitäkään tosiasiaa, että ammatillisen koulutuksen tulee myös jatkossa palvella nuorten työelämään siirtyvien lisäksi myös työuran aikaista osaamisen kehittämistä.

Kiitos Amis-Dialogin nuoret. Tulevaisuus on teidän. Joka toisella EK:n jäsenyrityksiin rekrytoitavalla tulee olla ammatillista perusosaamista. Suomi ja EK:n jäsenyritykset ovat teidän osaltanne hyvissä käsissä.

Mirja Hannula
asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK