Asiantuntijalääkäri: Toimiva hoitotakuu vähentäisi reippaasti sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä

Suomessa on pitkään ollut hyvä suuntaus sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemisessä, mutta viime ja toissa vuonna poissaolot lisääntyivät. Aiemmin johtavana poissaolon syynä ovat olleet tukiliikuntaelinsairaudet, mutta vuonna 2018 mielenterveyshäiriöt nousivat yleisimmäksi poissaolon syyksi. Mielenterveyshäiriöissä masennus on suurin sairaspoissaolon aiheuttaja ja sen lisääntyminen on merkittävää erityisesti 25-34 vuotiailla. Tämä muutos on havaittu myös kahdessa suuressa yrityksessä, joissa työterveyshuolto on käynyt läpi sairauspoissaoloja.

Huolestuttava trendi myös maksaa. Tekemättömän työn vuosikatsauksen mukaan sairaspoissaolot aiheuttavat yli 2 miljardin euron kustannukset. Asiantuntija-arvion mukaan ennakoivalla työterveyshuollolla voitaisiin saavuttaa vuodessa jopa 1,5 miljardin euron säästöt.

Syksyllä 2019 julkaistiin uusi sairaspoissaolojen Käypä Hoito -suositus. Suosituksessa korostetaan työterveyshuollon merkitystä työkyvyn arvioinnin erityisosaamisessa ja muun terveydenhuollon sekä työterveyshuollon yhteensovittamista. Suomessa on 2­ – 3 -kertaiset toipumisajat verrattuna naapurimaahamme Ruotsiin tai vaikkapa Kanadaan.

Hallitusohjelman yksi keskeinen tavoite on työllisyysasteen nostaminen. Saumaton hoitoketju ja kuntoutuspolku työikäiselle -kokeilu Keski-Suomessa vuosina 2017 – 2018 osoitti, että työikäisten selkäleikkauspotilaiden sairauspoissaolot saatiin vähenemään 80 päivästä 40 päivään työterveyshuollon yhdistämisellä julkiseen terveydenhuoltoon. Sairaalasta annettiin lyhyt 2 viikon sairauspoissaolo ja ohjattiin työntekijä omaan työterveyshuoltoon. Täällä on työpaikan työolosuhteiden tuntemus ja työn muokkaamismahdollisuudet työntekijän terveydelle sopivaksi. Säästö yhtä leikattua työntekijää kohden oli noin 14 000 euroa. Suomessa hoidetaan noin 2000 samanlaista potilasta eli säästö pelkästään tässä ryhmässä olisi yhteiskunnalle 28 miljoonaa euroa. Jos sama ennuste tehdään yleisimpiin työikäisten sairausryhmiin eli masennukseen, sydänsairauksiin, tekonivelleikkauksiin ja tapaturmiin, arvioitu säästö olisi yli 2 miljardia euroa.

Nuorten kannabiskokeilut ja poissaolot

Mielenterveyspalvelut tarvitsevat erityishuomiota. Hoitotakuu mielenterveyspalveluihin tulee lyhentää puoleen ja terapiapalveluiden saatavuutta tulee parantaa välittömästi. Mielenterveyshäiriöissä tarvitaan myös ensilinjan kevyitä hoitoja kuten nettipohjaisia yhteydenottokanavia ennen kuin sairaus on liian pitkällä.

Mielenterveyshäiriöiden etenkin ahdistuneisuushäiriöiden taustalla oletetaan olevan myös päihdeongelmia. Huumausaineiden käyttö on lisääntynyt Suomessa, erityisesti nuorilla miehillä. Kannabis on yleisin käytetty huume. Onko nuorten ikäluokkien kannabiksen käytön lisääntymisen ja mielenterveyshäiriöiden poissaolojen lisääntymisellä syy-yhteyttä? Lisäksi päihdehoitojen laatu ja saatavuus tulee taata samanlaisena koko valtakunnassa.

Asiantuntijalääkärinä minulla on yksi toive ylitse muiden. Toivon sairauspoissaolojen vähentämiseen parempaa yhteistyötä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä. Turhat kiistat ovat pois potilaiden hoidosta ja aiheuttavat osaltaan suuria kustannuksia.