Blogataan omistajuudesta: Lauttasaaren ja Ylöjärven lukiot näyttävät esimerkkiä

Omistajuus ei koske vain yrittäjiä. Päinvastoin – EK:n omistajuusohjelma haluaa nostaa kotitaloudet aktiivisiksi osakesäästäjiksi. Tämä edellyttää, että taloustaidoista tehdään uusi kansalaistaito. Lauttasaaren ja Ylöjärven lukiot näyttävät esimerkkiä, iloitsee EK:n johtava asiantuntija Mirja Hannula.

EK:n omistajuusohjelman toimenpide-ehdotukset #3 ja #4 talousosaamisen parantamiseksi:

  • Lisätään kaikille yhteistä taloustiedon ja yrittäjyyden opetusta kaikilla koulutusasteilla ja tehdään taloustiedosta oma oppiaine tai osaamiskokonaisuus

  • Vahvistetaan luokan- ja aineenopettajien valmiuksia talousosaamisen ja yrittäjyyden opetukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukioille eri puolilla Suomea erityistehtäviä. Onkin erinomaista, että joukossa on ensimmäistä kertaa kaksi yrittäjyysopetusta painottavaa lukiota. Lauttasaaren kansainvälisen liiketoiminnan lukio sai valtakunnallisen tehtävän yrittäjyyden ja liiketoiminnallisen opetuksen kehittämiseen ja Ylöjärven lukio luvan järjestää yrittäjyyspainotteista opetusta.

Lauttasaaren lukiolla on tärkeä tehtävä kehittää yrittäjyyden opetusta valtakunnallisesti. Se on toiminut myös Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:in Yrityselämän nuoret sukupolvet -hankkeessa, jossa kehitetään neljä digitaalista kansainvälisen liiketoiminnan kurssia toiselle asteelle. Mukana on tällä hetkellä 52 lukiota.

EK julkisti alkusyksystä omistajuusohjelman, jossa korostamme kansalaisten merkitystä yritysten osakkeenomistajina. Tavoitteena on saada kotitaloudet, yritykset ja koko yhteiskunta vaurastumaan rinnakkain.

Jotta kansalaiset pääsisivät vaikuttamaan omaan tulevaan elintasoonsa osakesijoittamisen ja myös yrittäjyyden kautta, tulee taloustaitojen perusteet nostaa yleiseksi kansalaistaidoksi.  Tämä edellyttää, että talousosaamisen ja yrittäjyyden opetusta vahvistetaan niin lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa kuin korkeakouluopinnoissa.

Luokan- ja aineenopettajien valmiuksia tulee lisätä, jotta heillä olisi parhaat edellytykset opettaa talousaiheita ja yrittäjyyttä. Tämä tapahtuu esimerkiksi opetuksen kehittämisen verkostohankkeissa. Samoin on syytä lisätä opettajien, rehtoreiden ja opettajankouluttajien käytännön yritystuntemusta ja yhteydenpitoa yritysten kanssa.

On myös tärkeää muistaa, että ammatillisten tutkintojen perusteet ovat paraikaa uudistumassa. Kaikille opiskelijoille yhteiset tutkinnon osat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Oman talouden hallintaan liittyvä osaaminen on keskeinen osa yhteiskunta- ja työelämäosaamisen kokonaisuutta. Yrittäjyysopinnot ovat tärkeä osa ammatillisia opintoja kaikille ammattiin opiskeleville. Nämä uudistukset ovat keskeinen keino vahvistaa työelämään siirtyvien taloustaitoja oman talouden hallinnan lisäksi myös omistajuuden ja osakesäästämisen näkökulmasta.

Lue lisää: 
EK:n Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma.
TAT:in Digitaaliset bisneskurssit lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen