Blogissa: ”Ulkomaiset työntekijät ovat meille välttämättömyys”

05.10.2015

Heidi Johansson Henkilöstöasioiden palvelupäällikkö, SOL Palvelut Oy

SOL ei tulisi toimeen ilman ulkomaista työvoimaa. Meillä työskentelee Suomessa tänä päivänä yli 8 000 henkilöä. Henkilökunnastamme noin 27 prosenttia on muita kuin Suomen kansalaisia.

Sen lisäksi moni jo Suomen kansalaisuuden saanut työntekijämme on maahanmuuttajataustainen.

Olemme vuosikausia ottaneet ilolla vastaan työstä innostuneet ja motivoituneet tekijät, jotka ovat saapuneet Suomeen syystä tai toisesta.

Olemme työyhteisönä monikulttuurinen ja rikas. Moni maahanmuuttaja on saanut SOLin kautta mahdollisuuden työntekoon Suomessa ja kiinnittynyt sitä kautta yhteiskuntaan osaksi muuta väestöä.

Työnteko on etuoikeus ja SOLin johtamisfilosofiaan on alusta asti kuulunut ajatus siitä, että ihminen haluaa lähtökohtaisesti tehdä hyvää työtä.

Tapaan henkilöstön koulutuksissa SOL-laisia, joilla on erilaisia taustoja. On korkeasti koulutettuja ja niitä, joilla ei ole kotimaassa ollut mahdollisuutta kouluttautumiseen. Taustaan katsomatta monella on halu oppia uutta ja edetä työelämässä.

Valitettavasti byrokratia ja työlupien hakuprosessit hidastavat maahanmuuttajien nopeaa pääsyä työmarkkinoille. Työnantajalla on usein valtava työ selvittää tietoja työntekijöiden työlupatilanteesta ja varmistaa työnteko-oikeuden olemassaolo.

Työlupapäätösten käsittelyajat tekevät työn tarjoamisesta haasteellista, koska tilanne yrityksessä on saattanut muuttua radikaalistikin luvan käsittelyaikana.

Työnteko jatkoluvan vireilläolon aikana säilyy ainoastaan silloin, jos hakija on jättänyt hakemuksen viimeistään yhtä kuukautta ennen edellisen luvan päättymistä ja hakemus on tehty vastaavin perustein.

SOLissakin tehdään näitä selvittelyjä viikoittain viranomaisten kautta.

Onko tähän selvittelytyöhön ja odotteluun käytettävään aikaan varaa? Sakkouhka lisää varautuneisuutta palkata ulkomaista työvoimaa.

Ihmiset on saatava töihin nopeammin ja työskentelyoikeuden selvittäminen on tehtävä työnantajille helpommaksi.

Heidi Johansson
Henkilöstöasioiden palvelupäällikkö, SOL Palvelut Oy

toihin2