Digitaaliset tietovirrat kuuluvat TTIP-agendalle

10.02.2015
Saila Turtiainen

Saila Turtiainen, EK

Kansainvälinen kauppa ylittää maiden rajoja niin tavaroiden, pääomien kuin datankin muodossa. Internet on vähentänyt kaupan esteitä ja erityisesti pienemmille yrityksille on avautunut uusia mahdollisuuksia tehdä bisnestä verkon yli. Myös yritysten sisäisessä toiminnassa tieto kulkee toimintamaasta toiseen.

Nämä rajat ylittävät tietovirrat on kysymys, joka pitäisi tuoda myös EU:n ja USA:n TTIP-neuvottelupöytään. Se olisi luontainen foorumi, jossa sopia kunnianhimoiset pelisäännöt myös bittien sujuvalle ja turvalliselle liikkumiselle. Näin Eurooppa saisi mahdollisuuden olla itse määrittelemässä avoimen kaupankäynnin suuntaviivoja myös tietovirtojen osalta.

Vapaakauppasopimusneuvottelut olisivat esimerkiksi keino puuttua lisääntyneisiin tiedon tai tietoinfrastruktuurin, kuten palvelinten paikallisvaatimuksiin. Tällaiset rajoitukset luovat tehottomuutta, vähentävät investointeja ja vääristävät yritysten kansainvälisiä arvoketjuja.

Samaan aikaan EU:n parlamentista kuitenkin kuuluu ääniä, jotka vaativat tietovirtojen rajaamista tykkänään pois TTIP-neuvotteluista. Taustalla on USA:n harjoittamaan verkkovakoiluun liittyvät paljastukset ja huoli eurooppalaisten kuluttajien tietosuojasta.

On ilmiselvää, että Euroopassa on huolehdittava sekä tietosuojasta että tietojen liikkuvuudesta ja näiden kahden tavoitteen välille on mahdollista löytää toimiva tasapaino. Vaikka tietosuoja päädyttäisiinkin rajaamaan neuvotteluiden ulkopuolelle, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tietovirtojen liikkuvuudesta voida neuvotella.

TTIP-neuvotteluiden sisältöä hallitsee meillä EU:ssa tällä hetkellä ennen kaikkea huolet. Neuvotteluprosessia on avattu ennennäkemättömällä tavalla, mutta silti ihmisten turhautuminen ja epävarmuus on ymmärrettävää keskeneräisten neuvotteluiden äärellä. Tämä on kuitenkin johtamassa siihen, että varmuuden vuoksi vastustetaan kaikkea TTIP:in liittyvää.

Siellä kolikon toisella puolella on kuitenkin merkittäviä mahdollisuuksia. Tehdään TTIP:stä niin hyvä, että se tuo Euroopalle työpaikkoja ja talouskasvua, mutta nostaa meidät myös kestävän avoimen kaupan suunnannäyttäjiksi!

 

Saila Turtiainen
asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK