EK haastaa yrityksiä mentoreiksi: Uussuomalaisista innokkaita ja päteviä yrittäjiä

03.11.2015

Maahanmuuttoviraston mukaan Suomeen on tullut tänä vuonna jo yli 25 000 turvapaikanhakijaa. Hyvin kotoutuessaan turvapaikan saaneet ovat valtava voimavara suomalaiselle yhteiskunnalle. EK haastaa yrityksiä työllistämään turvapaikan saaneita ja ryhtymään mentoreiksi uussuomalaisille yrittäjille.

toihin2EK tukee maahanmuuttajien yrittäjyyttä uusyrityskeskusten kautta. Uusyrityskeskuksissa uussuomalaiset saavat asiantuntijapalveluiden lisäksi paikan kohdata suomalaisia yrittäjiä. Yrittäjää ymmärtääkin parhaiten toinen yrittäjä. Tällaisille yrittäjämentoreille on kysyntää joka puolella Suomea. EK rohkaisee yrittäjätoiminnan todellisia asiantuntijoita tutustumaan uusyrityskeskusten toimintaan ja ryhtymään yrittäjäkummeiksi uussuomalaisille.

Turvapaikan saaneiden pääsyä työelämään – työntekijänä tai yrittäjänä – on voitava nopeuttaa. Heidän osaamistaan ja sopivuuttaan eri tehtäviin voidaan selvittää esimerkiksi työkokeiluissa. Hallituksen on helpotettava työkokeilupaikkojen tarjoamista yrityksissä ja viranomaisten tehtävä enemmän yhteistyötä  yritysten kanssa kotoutumisen eri vaiheissa.

Tietoa yrittäjyydestä ja mentoroinnista: 
http://www.uusyrityskeskus.fi/