Oksala: Jyrkkä ei rasismille ja hyväksikäytölle

18.03.2024

Suomessa asuu paljon muualta tänne muuttaneita. Heidän määränsä on ollut viime aikoina kasvussa. Viime vuonna nettomaahanmuutto Suomeen oli suurinta koskaan: 58 496 henkeä. Ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttajia on yhteensä noin puoli miljoonaa. Yleisimmät lähtömaat ovat Viro, Venäjä, Irak, Kiina ja Intia. Suurin ulkomaalaisryhmä ovat kuitenkin sotaa paenneet ukrainalaiset. Tilapäistä suojelua saa lähes 60 000 henkeä. 

Suomen syntyvyysaste on ollut niin huono, että on välttämätöntä lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Kukaan ei kuitenkaan muuta tänne tarkoituksenaan korjata Suomen huoltosuhdetta. Ihmiset muuttavat mm. työn perässä. Erittäin tärkeää on, että tänne muuttaneet ja heidän perheensä kokevat itsensä tervetulleiksi. 

Muualta, erityisesti EU:n ulkopuolelta, tänne muuttaneet ovat kokeneet rasismia. Tätä faktaa ei voi, eikä pidä kiistää. Ongelman myöntäminen on tässäkin ensimmäinen askel kohti ongelman hoitamista. 

Maan hallituksen johdolla on valmisteltu toimia yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi suomalaisessa työelämässä. Elinkeinoelämän keskusliitto on erittäin mielellään mukana tässä työssä.  

Olemme viime syksyn aikana keränneet jäsenyrityksistämme hyviä käytäntöjä, miten syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta on käytännössä edistetty työpaikoilla. Olemme sosiaalisessa mediassa julkaisseet juttuja parhaista yrityskohtaisista esimerkeistä. Tällä hetkellä teemme yhteenvetoa hyvistä käytännöistä. Tulemme kevään aikana julkistamaan sen ja toimittamaan sen jäsenyrityksillemme. 

Meillä on valmisteilla mentorointiohjelma, jonka tarkoituksena on käytännössä tukea kansainvälisiä opiskelijoita pääsemään sisälle suomalaiseen työelämään. Ulkomaisilla opiskelijoilla on valitettavan usein ongelmia löytää kesätyöpaikkoja, harjoittelupaikkoja yms.  

Jotta tänne muualta muuttanut voi tuntea itsensä tervetulleeksi, ei riitä, että työpaikalla kaikki sujuu hyvin. Yhtä tärkeää on, että tänne tullut ei koe rasismia työpaikan ulkopuolella. Tähän meistä jokainen voi vaikuttaa. Itsemme lisäksi voimme vaikuttaa myös muiden asenteisiin.

Erityisesti EU:n ulkopuolelta tuleva työperäinen maahanmuutto lisää riskejä työvoiman hyväksikäytölle. Henkilöt, jotka tulevat hyvin erilaisista kulttuureista, ovat usein juuri tässä riskissä. Siksi ongelmiin pitää puuttua kovalla kädellä. Muita hyväksikäyttävät on saatava oikeudelliseen vastuuseen toiminnastaan.  

Hallitusohjelmaan on kirjattu monia hyviä toimia työperäisen hyväksikäytön torjumiseksi. Yksi näistä toimista on työelämässä tapahtuvan kiskonnan kriminalisoiminen siten, että rikoksen törkeästä tekomuodosta ei selviäisi ilman vankeutta. Tämä on todella hyvä linjaus ja se pitäisikin panna toimeen mahdollisimman nopeasti. Ymmärtääkseni hallituspuolueet ovat hyvin sitoutuneita tähän, mutta jostain syystä esityksen valmistelu tökkii pahasti. 

Oksala osallistui pääministeri Orpon pyöreän pöydän keskusteluun yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä 18. maaliskuuta.