Lisää työperäistä maahanmuuttoa

26.03.2023

Suomalaiset yritykset tarvitsevat lisää työvoimaa ja hyvinvointi-Suomen laskujen maksaminen edellyttää nykyistä huomattavasti suurempaa työllisten määrää. En ole huomannut vaalikeskusteluissa juurikaan tästä puhutun.

Kirjoitus julkaistu ensimmäisenä Lapin Kansassa 24.3.2023

Tälläkin hetkellä työvoiman saanti on vaikeaa monilla aloilla ja useilla alueilla. Jatkossa tilanne tulee vain vaikeutumaan alentuneen syntyvyyden takia.

Suomessa oli pitkään erittäin iso työikäisen väestön osuus, jonka varaan hyvinvointi-Suomi rakennettiin ja josta yritykset saivat työvoimansa. Syntyvyys oli sotien jälkeen korkea esimerkkisi vuonna 1948 syntyi 108 168 lasta. Kun itse synnyin vuonna 1965 meitä tuli yhteensä 77 885. Vielä 2000-luvun alkuvuosina syntyvyys jopa vähän nousi, kunnes se kääntyi laskuun, jolle ei loppua näy. Viime vuonna syntyi vain 44 933 lasta.

On täysin selvää, että emme tule pärjäämään ilman voimakasta työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on esittänyt työperäisen maahanmuuton kaksinkertaistamista 40 000 henkilöön vuodessa sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän kolminkertaistamista 15 000 henkilöön vuodessa.

Nyt ei ole mitään syytä keskittyä väittelemään siitä minkälaista työperäistä maahanmuuttoa tarvitsemme. Tarvitsemme työvoimaa sote-sektorille. Tarvitsemme työvoimaa matkailualalle. Tarvitsemme työvoimaa teollisuuteen. Ja monille muille aloille. Tarvitsemme työvoimaa tehtäviin, jossa työnantaja kyllä antaa tarvittavan koulutuksen; tarvitsemme työvoimaa myös tehtäviin, jossa edellytetään aiemmin hankittua korkeaa koulutusta ja osaamista.

Tämän vuoden tammikuun viimeisenä päivänä Suomessa oli auki 109 500 työpaikkaa. Todellisuudessa työpaikkoja oli vapaana vielä paljon enemmän. Kasvava osa yrityksistä ei enää ilmoita auki tulevia työpaikkoja työvoimatoimistoihin.

Työperäisen maahanmuuton lisääminen edellyttää monia toimia. Meidän on markkinoitava Suomea sellaisiin maihin, joista on osaavaa työvoimaa paljon saatavilla. Maahanmuuttoviraston (Migri) on siirrettävä työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen, saatavuusharkinnasta on luovuttava ja työlupien käsittelyä on nopeutettava.