EK kehittää sopimusyhteiskuntaa uudistamalla sitä

18.02.2017

EK haluaa jatkossakin kehittää suomalaista sopimusyhteiskuntaa viemällä päätöksentekoa ensivaiheessa liittotasolle. Perimmäisenä tavoitteena on asioista sopiminen työpaikoilla.

EK uudisti sääntönsä viime vuonna. Emme tee jatkossa jäsenliittojamme velvoittavia sopimuksia eli vaikkapa keskitettyjä palkkaratkaisuja. Loogisena jatkona tällä viikolla ilmoitimme luopuvamme sääntömuutoksen alaan kuuluvista keskusjärjestösopimuksista, joita on vuosikymmenten aikana tehty runsaat 20. Samalla jäsenliitot  ilmoittivat jatkavansa näitä sopimuksia TES -kauden loppuun. Syytä dramatiikkaan ei ole.

Valtaosassa TES -sopimuksista on kirjattuna ne asiat, jotka olivat myös irtisanotuissa keskusjärjestösopimuksissa. Tämäkin vahvistaa sen, ettei syytä hermostumiseen ole.

Suomi kaipaa uudistuksia monella rintamalla. Me EK:ssa uskomme, että keskitetyt ratkaisut eivät toimi nykyisenkaltaisessa globalisoituneessa maailmassa. Siksi ensivaiheessa tulee sopiminen viedä liittotasolle, jossa eri toimialojen erilaiset tarpeet tunnetaan paremmin.

Samalla uskomme, että paikallinen sopiminen – se että asioista enenevästi  neuvotellaan ja sovitaan työpaikoilla – parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja työllisyyttä. Siitä hyötyvät kaikki suomalaiset.

EK ei ole radikalisoitumassa. Päinvastoin. Toimimme päätöstemme mukaisesti, jotka olemme viestineet avoimesti.