Entä jos Suomeen muuttaisikin entistä vähemmän ihmisiä?

Työperäisen maahanmuuton lisääminen on yksi keinoista korjata työvoimapulaa, lieventää pienenevän syntyvyyden seurauksia ja vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä. Mutta miltä Suomi näyttäisi, jos maahanmuutto pyrkimyksistä huolimatta vähenisi nykyisestä? Eläketurvakeskus teki arvion, jossa Suomeen muuttaa saman verran ihmisiä kuin täältä lähtee. Nettomaahanmuutto on siis nolla.

Jos nettomaahanmuutto todella on jatkossa nolla, on Suomi vaihtoehtoon verrattuna kalpeampi, köyhempi ja työvoimapulaisempi. Kalpeampi siksi, että harva maahanmuuttaja on yhtä vaalea kuin kantaväestö. Köyhempi siksi, että työtä tehdään vähemmän ja hyvinvointivaltion perustana oleva palkkasumma on pienempi. Työvoimapulaisempi siksi, että ilman maahanmuuttoa väestöllinen huoltosuhde on huonompi: eläkeikäisiä on työikäisiin verrattuna enemmän.

Maahanmuuton edistäminen on arvovalinta. Elinkeinoelämä kannattaa suvaitsevaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa myös maahanmuuttajat voivat hyvin. Erityisesti työperäistä maahanmuuttoa tulee kasvattaa, jo sen takia, että Suomen hyvinvointi perustuu työntekoon ja sen kannattavuuteen.

Ilman nettomaahanmuuttoa Suomen väestö on ETK:n projektiossa vuonna 2085 perusvaihtoehtoon verrattuna 1,4 miljoonaa ihmistä pienempi, palkkasumma 28 miljardia euroa pienempi ja työeläkemaksu 4,1 prosenttiyksikköä korkeampi tai etuudet vastaavasti pienemmät. Onko tämä sellainen Suomi, jonka me haluamme?

ETK:n Nettomaahanmuutto nolla – pitkän aikavälin laskelma