Hallitus esittää tarkistuksia perintö- ja lahjaverotukseen

04.07.2016
Jouni Hakala

Jouni Hakala, PK-johtaja

 EK:n tekemät kyselyt pk-yrityksille osoittavat, että tarve edistää sukupolvenvaihdoksia on kasvussa. Työnantajayrityksistä jopa noin 16 000 pk-yritystä on tilanteessa, jossa punnitaan eri vaihtoehtoja toiminnan jatkamiselle.

Kansantalouden, yrittäjien ja työntekijöiden kannalta on hyvä varmistaa mahdollisimman monen yrityksen kyky jatkaa toimintaansa. Perintö- ja lahjaverotus on yksi päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä. Vuodesta 2011 alkaen verotusta on tuntuvasti kiristetty: esimerkiksi korkein ensimmäisen veroluokan prosentti on nostettu 13 prosentista aina 20 prosenttiin saakka. Kiristyksillä ei edistetä tarpeellisia sukupolvenvaihdoksia.

Hallitus on nyt lähettänyt lausunnolle ehdotuksensa, joka sisältää hallitusohjelman mukaisesti tarkistuksia perintö- ja lahjaverolakiin. Tavoite on saada muutokset voimaan ensi vuonna.

Esityksen mukaan veroasteikkoja kevennetään jonkin verran. Ensimmäisessä veroluokassa ylin perintövero olisi 17 % ja lahjavero 15 % yli 500 000 euron verotettavasta omaisuuden arvosta. Tätä voi pitää sukupolvenvaihdosten kannalta hyvänä suuntauksena, vaikkei kyseessä olekaan kovin merkittävä muutos.

Perintö-ja lahjaveron asteikkomuutosten arvioidaan vähentävän valtion tuloja noin 60 miljoonalla eurolla vuositasolla. Tätä kompensoi arviolta noin 20 miljoonan euron muutosesitys, jolla perimystilanteissa nyt 35 000:een euroon saakka verovapaat vakuutuskorvaukset tehtäisiin samassa yhteydessä veronalaisiksi. Verotuksen ennustettavuuden ja pitkäjänteisyyden kannalta tätä ei voi pitää hyvänä kehityksenä.

Kiristävästi vaikuttanee tulevaisuudessa myös sukupolvenvaihdoksia koskevaa huojennusta koskeva muutos myyntivoittoa ja sen veroa laskettaessa.

Lisäksi lakiesityksessä ehdotetaan helpotuksia alaikäisen perinnönsaajan asemaan ja säännöstä perintöveron perintätoimenpiteiden lykkäämisestä.