Janica Ylikarjula bloggaa: Suomen EU-vaikuttamiselle on sekä tilaa että tilausta

02.11.2017

Pääministeri Sipilä antaa eduskunnalle ilmoituksen ajankohtaisista EU-asioista myöhemmin tässä kuussa. Suomella on mahdollisuus näyttää, että olemme luotettava ja aktiivinen kumppani, joka kantaa vastuunsa EU:n tulevaisuudentekemisestä.

Johtava asiantuntija Janica Ylikarjula työskentelee EK:ssa EU-edunvalvontaan liittyvien teemojen parissa.

EU:n uudistamisessa tarvitaan nyt Suomen vahvaa panosta. Sille on sekä tilaa että tilausta.

Ensinnäkin vaikuttaminen EU-lainsäädäntötyöhön jatkuu kiivaana tuleviin Euroopan parlamentin vaaleihin asti, jotka pidetään kesäkuussa 2019. Pöydällä on runsaasti merkittäviä lainsäädäntöaloitteita ja uusia ehdotuksia on vielä tulossa ensi vuoden puoliväliin mennessä. Käynnissä on myös useita tärkeitä kahdenvälisiä vapaakauppaneuvotteluita.

Toinen tärkeä vaikuttamisen paikka liittyy Ison-Britannian valitettavaan päätökseen erota Euroopan unionista. Markkinaliberaali suuntaus tulee Britannian EU-eron myötä heikkenemään. Suomen ja suomalaisten toimijoiden on entistä pontevammin vietävä avointa markkinataloutta, kilpailukykyä, vapaakauppaa ja parempaa sääntelyä korostavia näkemyksiä eteenpäin EU-instituutioissa muiden samanmielisten maiden kanssa.

Kolmas, eikä vähäisin, merkittävistä EU:ta koskevista kokonaisuuksista koskee EU:n tulevaisuuskehitystä. Pitkän taloudellisen ja poliittisen laskusuhdanteen jälkeen monissa jäsenmaissa ja EU-instituutioissa on halua uudistaa EU:ta. Muutoksia on tulossa ja meillä on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa niihin.

Vuoden 2019 jälkipuoliskolle ajoittuva Suomen kolmas EU-puheenjohtajuuskausi on harvoin toistuva tilaisuus vahvistaa maakuvaamme. Kausi on poikkeuksellinen, sillä se osuu Euroopan parlamenttivaalien jälkeen ja uuden komission käynnistäessä kauttaan. Ajoitus tarjoaa meille mahdollisuuden edistää Suomi-brändiä osoittamalla olevamme myös tulevaisuusorientoitunut suunnannäyttäjä eri politiikan aloilla.

Se, että menestymme näissä kriittisissä tehtävissä, vaatii meiltä kaikilta näkemyksellisyyttä, kovaa työtä ja yhdessä tekemistä. Oman edun lyhytnäköinen ajaminen johtaa sivuraiteille. Rakentavia, ratkaisulähtöisiä ja muidenkin tavoitteet huomioivia kantoja ja näkemyksiä kyllä kuunnellaan ja ne otetaan huomioon.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK järjesti yhdessä FinUnionsin ja komission Suomen-edustuston kanssa EU:n tulevaisuutta luotaavan symposiumin. Tilaisuuden yhteenvetoon, toimittaja Jarmo Mäkelän kirjoitukseen ”Euroopan unioni: Se toimii sittenkin” ja elinkeinoelämän tuoreisiin näkemyksiin EU:n tulevaisuudesta kannattaa perehtyä.